האם למידה מתוקשבת בהכשרת מורים משפרת את איכות למידת חקר המקרים ?

מקור וקרדיט :
Katherine Mitchem, Gail Fitzgerald, Candice Hollingsead, Kevin Koury. "Enhancing Case-Based Learning in Teacher Education Through Online Discussions: Structure and Facilitation," Journal of Interactive Learning Research: 2008. Vol. 19, Iss. 2; pg. 331, 19 pgs.
 
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק האם למידה מתוקשבת משפרת משמעותית את שיטת הלמידה בחקר מקרים של סטודנטים באוניברסיטה. הכוונה ללמידה של סטודנטים בקורסים בתחומי החינוך המיוחד. המחקר נערך בשיטה איכותנית בשלוש אוניברסיטאות אמריקאיות שונות. כל מקרה שהוצג בפני הסטודנטים כלל מקרים אמיתיים של למידה בכיתה בביה"ס תוך התבססות על צילומי וידאו ולאחר מכן נערכו דיונים מתוקשבים לגבי המקרה באינטרנט מהבית או במעבדות האוניברסיטה. הדיונים המתוקשבים חייבו את קבוצות הסטודנטים לנתח את המקרה ולגבש באופן משותף או יחידני רפלקציה ודרכי התמודדות בנושא. בחלק מן המפגשים המתוקשבים היה מנחה מתוקשב של מערך הקורס אשר כיוון את  הסטודנטים להוראה בדומה לקורסים המסורתיים פנים –אל-פנים. ממצאי המחקר תמכו באופן מובהק בעדויות קודמות כי שיתוף הסטודנטים בפורמים ממוחשבים ובצ'טים כחלק ממערך חקר המקרים אכן משפר משמעותית את הרפלקציה , התובנה ועומק הלמידה שלהם בהשוואה לקורסים פנים-אל-פנים.  עם זאת, מצא המחקר כי בחלק מקבוצות הדיון המתוקשבים היו חלק מן הסטודנטים בלתי פעילים ובלתי מעורבים , אך דומה כי דפוס פעולה זה ניכר גם בקורסים פנים-אל-פנים (Katherine Mitchem, ). Gail Fitzgerald, Candice Hollingsead, Kevin Koury
 
ראה גם :
 
 
ביבליוגרפיה
Barab, S., & Duffy, T. (2000). From practice fields to communities of practice. In D. Jonassen & S. Land (Eds.), Theoretical foundations of learning environments (25-55). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 
Bonk, C.J., Hansen, E.J., Grabner, M.M., Lazar, S., & Mirabelli, C. (1998). Time to "connect": Synchronous and asynchronous case-based dialogue among preservice teachers. In C.J. Bonk & K.S. King (Eds), Electronic collaborators: Learner-centered technologies for literacy, apprenticeship, and discourse (pp. 289-314). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 
Bonk, C.J., Malikowski, S., Angeli, C., & East, J. (1998). Web-based case conferencing for preservice teacher education: Electronic discourse from the field. Journal of Educational Computing Research, 19(3), 267-304.
Creswell, J. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.
Elksnin, L. (1998). Use of the case method of instruction in special education teacher preparation programs. A preliminary investigation. Teacher Education and Special Education, 21,95-109.
Elksnin, L. (2001). Implementing the case method of instruction in special education teacher preparation programs. Teacher Education and Special Education, 24, 95-107.
Fitzgerald, G., Hollingsead, C., Koury, K., Miller, K., & Mitchem, K. (2003-2006). Implementation of case-based instruction in multiple contexts: Process, outcomes, and transfer of knowledge and skills (VRCBD-RC). Washington DC: United States Department of Education Project #H327A030072.
Goor, M., & Santos, K. (2002). To think like a teacher: cases for special education interns and novice teachers. Boston: Allyn & Bacon.
Havard, B., Du, J., & Olinzock, A. (2005). Deep learning: The knowledge, methods, and cognition process in instructor-led online discussion. The Quarterly Review of Distance Education, 6(2), 125-135.
Herrington, J., Reeves, T, & Oliver, R. (2005). Online learning as information delivery: Digital myopia. Journal of Interactive Learning Research, 16(A), 353-367.
MaKinster, J. Barab, S., Harwood, W., & Andersen, H. (2006). The effect of social context on the reflective practice of preservice science teachers: Incorporating a web-supported community of teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 14, 543-579.
McNaughton, D., Hall, T., & Maccini, P. (2001). Case-based instruction in special education teacher preparation: Practices and concerns of teacher educator/researchers. Teacher Education and Special Education, 24, 84-94.
Moore, J. L., & Marra, R.M. (2005). A comparative analysis of online discussion participation protocols. Journal of Research on Technology in Education, 38, 191 -212.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה

Barab, S., & Duffy, T. (2000). From practice fields to communities of practice. In D. Jonassen & S. Land (Eds.), Theoretical foundations of learning environments (25-55). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 

Bonk, C.J., Hansen, E.J., Grabner, M.M., Lazar, S., & Mirabelli, C. (1998). Time to "connect": Synchronous and asynchronous case-based dialogue among preservice teachers. In C.J. Bonk & K.S. King (Eds), Electronic collaborators: Learner-centered technologies for literacy, apprenticeship, and discourse (pp. 289-314). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 

Bonk, C.J., Malikowski, S., Angeli, C., & East, J. (1998). Web-based case conferencing for preservice teacher education: Electronic discourse from the field. Journal of Educational Computing Research, 19(3), 267-304.

Creswell, J. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.

Elksnin, L. (1998). Use of the case method of instruction in special education teacher preparation programs. A preliminary investigation. Teacher Education and Special Education, 21,95-109.

Elksnin, L. (2001). Implementing the case method of instruction in special education teacher preparation programs. Teacher Education and Special Education, 24, 95-107.

Fitzgerald, G., Hollingsead, C., Koury, K., Miller, K., & Mitchem, K. (2003-2006). Implementation of case-based instruction in multiple contexts: Process, outcomes, and transfer of knowledge and skills (VRCBD-RC). Washington DC: United States Department of Education Project #H327A030072.

Goor, M., & Santos, K. (2002). To think like a teacher: cases for special education interns and novice teachers. Boston: Allyn & Bacon.

Havard, B., Du, J., & Olinzock, A. (2005). Deep learning: The knowledge, methods, and cognition process in instructor-led online discussion. The Quarterly Review of Distance Education, 6(2), 125-135.

Herrington, J., Reeves, T, & Oliver, R. (2005). Online learning as information delivery: Digital myopia. Journal of Interactive Learning Research, 16(A), 353-367.

MaKinster, J. Barab, S., Harwood, W., & Andersen, H. (2006). The effect of social context on the reflective practice of preservice science teachers: Incorporating a web-supported community of teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 14, 543-579.

McNaughton, D., Hall, T., & Maccini, P. (2001). Case-based instruction in special education teacher preparation: Practices and concerns of teacher educator/researchers. Teacher Education and Special Education, 24, 84-94.

Moore, J. L., & Marra, R.M. (2005). A comparative analysis of online discussion participation protocols. Journal of Research on Technology in Education, 38, 191 -212.

 

yyya