דת מול אבולוציה: תפיסות של מורי ביולוגיה בתיכונים נוצריים

Mangahas, A.M. (2017). Perceptions of high school biology teachers in Christian schools on relationships between religious beliefs and teaching evolution. Journal of Research on Christian Education. 26, 1, 24-43

באמצעות שאלונים וראיונות-עומק עליהם השיבו 52 מורי ביולוגיה בבתי ספר נוצריים בארה"ב, נבחנו האופנים בהם נלמדת (אם בכלל) תיאורית האבולוציה בבתי ספר נוצריים-אדוקים. הרציונל לביצוע המחקר נבע מכך שמורים אשר נמנעים מלימוד תיאוריות אבולוציוניות עלולים לגרום לבעיות הבאות:

1) בהמשך חייהם, תלמידי מערכות חינוך דתיות מסרבים לקבל עובדות מדעיות כאשר הן נוגדות את האמונות עליהן התחנכו;

2) במהלך לימודי התואר הראשון, תלמידי החינוך הדתי-נוצרי מצטיירים כבעלי הבנה ירודה ומסולפת של מדעי הטבע והחיים.

ככל שהמורה הגדיר את אמונתו כחזקה יותר, כך גבר יחסו השלילי לתיאורית האבולוציה. מבחינה סטטיסטית, מתוך 52 המורים, הרוב לא האמינו בתיאוריית האבולוציה ונמנעו מלהזכיר אותה בפני תלמידיהם. חלק מן המורים אף דחה את תורת האבולוציה מכל וכל וטען שאלוהים יצר את העולם.

מורים אחרים שסלדו מתורת האבולוציה, הכירו בה אך טענו שהיא שגויה או נתונה לפרשנות. הם ניסו ללמד מדעים בשיטות אחרות, להציג את סיפור האבולוציה כאמת חלופית "שיש אנשים שמאמינים בה" או להביאה בפני התלמידים כגרסה שיש להכיר בה כדי להפריך אותה.

לחילופין, היו מורים שקיבלו את תורת האבולוציה, או לפחות חלקים ממנה, והציגו אותה בפני תלמידיהם. זאת, מתוך הבנה שמידע זה קיים ברחבי הרשת, הם צפויים להיחשף אליו במוקדם או במאוחר והם בוגרים דיו בכדי להחליט אם לקבל או לשלול אותה. מעבר לכך, המורים שבחרו ללמד את תורת האבולוציה טענו שזו עתידה לסייע לתלמידיהם להתמודד וליישב קונפליקטים פנימיים שנעים על המתח שבין דת למדע.

אולם, חלק מהמורים שלימדו את התיאוריה העידו שנתקלו בבוז, התנגדות ואף מחאה מצד תלמידים שסירבו להכיר באמת אחרת. לדעתם, אותם תלמידים חשו שדבריהם חתרו תחת האמונה והערכים המשפחתיים והקהילתיים. עם זאת, דווח גם על תלמידים שהגיבו בהתלהבות וסקרנות. 

לסיכום, דבקות דתית עלולה לשנות את האופן בו מורים מעבירים חומרי לימוד שאינם עולים בקנה אחד עם כתבי וערכי המסורת. על אף האמונה באל, מורי ביולוגיה בבתי ספר נוצריים בארה"ב סבורים כי יש לשאוף להציג את טיעוני האבולוציה, לצד סיפור הבריאה התנ"כי, כדי לאפשר לתלמידים להתמודד עם אמונתם, לאתגר את ערכיהם ולהיחשף לעולם המדע.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

ככה זה עובד כאן: מקום הדת בתיכונים ציבוריים באירלנד

משהו לא בסדר בכיתה היהודית?


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  זה לא אתי ולא מדעי ואפילו ארכאי וחשוך לכתוב טיעוני האבולוציה לצד סיפור הבריאה התנכי כביכול המצאת האבולוציה למרות שאנשים שלומדים מדע חונכו להאמין בה היא בגדר טיעון אל מול סיפור התנכי

  פורסמה ב 16/11/2020 ע״י מונקי

  זה לא אתי ולא מדעי ואפילו ארכאי וחשוך לכתוב טיעוני האבולוציה לצד סיפור הבריאה התנכי כביכול המצאת האבולוציה למרות שאנשים שלומדים מדע חונכו להאמין בה היא בגדר טיעון אל מול סיפור התנכי

  פורסמה ב 16/11/2020 ע״י MONKEY

  זה לא אתי ולא מדעי ואפי' ארכאי וחשוך לכתוב "טיעוני האבולוציה, לצד סיפור הבריאה התנ"כי" כביכול המצאת האבולציה (למרות שאנשים שלומדים מדע חונכו להאמין בה) היא בגדר 'טיעון' אל מול 'סיפור' התנ"ך

  פורסמה ב 16/11/2020 ע״י monkey
  מה דעתך?
yyya