בשביל (י) ההכשרה להוראה – מבט פילוסופי על הכשרת מורים


פרופסור שלמה בק

הספר מציע חקירה פילוסופית של המשבר שבו מצויה הכשרת המורים בעולם גלובלי, ניאו-ליברלי, קפיטליסטי, עולם שההפרטה ותרבות הצריכה שולטות בו. הוא עוסק בהאשמות הרווחות נגד הכשרת המורים ומראה שברקע שלהן מצויות מחלוקות עקרוניות באשר לדמות המורה הרצוי, למטרותיו, לתפקידיו ולמעמדו ביחס לתלמידיו. רבות מההאשמות הללו מבוססות על תפיסות מיושנות הנוגעות לזהותו המקצועית של המורה ה"טוב".

הספר מפתח מטא-תאוריה של הכשרת מורים שמתארת שלוש תפיסות בסיסיות של הכשרה: הכשרה מבוססת נאורות, הכשרה מבוססת רומנטיקה והכשרה מבוססת אמונה. לכל אחת מתפיסות אלו השקפה אפיסטמולוגית ואתית משלה. לכל אחת מהן השקפה שונה באשר לדמות המורה הרצוי. כל אחת מהן מבססת תכניות שונות להכשרת מורים, שכן כל אחת מהן מעמידה שאלה אחרת במוקד ההכשרה.הספר דן בשלוש התפיסות הללו באופן ביקורתי ומראה כי אף שבמבט ראשון נדמה שיש סתירה ביניהן, קיומן זו לצד זו מצביע על כך שתפקיד המורה מורכב ורב-פנים. תכנית נאותה של הכשרה להוראה צריכה לאמץ את שלוש התפיסות הפילוסופיות ולכונן תהליך הכשרה "מאוזן", שמספק מענה הולם לצורכי המורה, התלמיד והחברה.

"הספר בשביל(י) ההכשרה להוראה הוא ספר מרתק. הוא מאגד מספר גישות סותרות (אך נראות מובנות מאליהן) של הכשרת מורים בדרך שמסייעת לקורא להבין את המשימה המורכבת של הכשרת המורים בזמננו. המחבר מציע פרשנות מעניינת ומעוררת מחשבה לגבי האופן שבו יש להבין את הביקורות המוטחות בהכשרת המורים וכן מעלה הצעות בונות באשר לעתידה של הכשרה זו. זהו ספר שכל מי שמתעניין בהכשרת מורים במאה ה-21, חייב לקרוא.
פרופסור ג'ון לוקראן, דיקן הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת מונש, מלבורן

עיתויו (של הספר) מעולה. הספר מניח תשתית תאורטית מוצקה לסוגיית הכשרת המורים. מסגרת מושגית זאת מאפשרת לנו להשוות בין מגוון התכניות ההולכות ומתעצבות ולבחון אותן על פי קריטריונים מהותיים, כמו זהות פרופסיונלית. נאה דורש נאה מקיים – הספר לא רק פורס יריעה היסטורית מושגית, אלא גם משלב הדגמות של ניתוחים המשווים בין תכניות הכשרה שונות.
מערכת דפים (דפים 55 : 212)

שלמה בק הוא פרופסור חבר לפילוסופיה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע. מחקריו עוסקים בבחינת הקשר בין תאוריות פילוסופיות שונות לבין הפרקטיקה, של הכשרת המורים בארץ ובעולם וכן בהיבטים המוסריים של תפיסות שונות של הכשרה והתפתחות מקצועית של אנשי חינוך והוראה. ספרו הקודם, טכנאות כחזון בהכשרת מורים, יצא לאור בשנת 2005 בהוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בק פרסם מאמרים רבים בתחום החינוך והכשרת המורים.

פרופסור בק כיהן כנשיא מכללת קיי (2009-1992) ועמד מספר פעמים בראש רמ"א (פורום המכללות האקדמיות לחינוך). במסגרת מכון מופ"ת הוא מכהן כראש תחום האיכות במכללות לחינוך, ובעבר ריכז את ההתמחות הפרופסיונלית למורי מורים בתחום מקצועות ההוראה. כמו כן הוא חבר במכון טאוב בתחום מדיניות החינוך ובוועדה האקדמית המייעצת של "קדימה מדע".


לקטלוג ההוצאה לאור במכון מופ"ת

תוכן העניינים ופתח דבר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya