אתניות, חינוך וזהות: המקרה של בית ספר קדמה, תיכון עיוני בקהילה

מרקוביץ' דליה (2006). אתניות, חינוך וזהות: המקרה של בית ספר קדמה, תיכון עיוני בקהילה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,  האוניברסיטה העברית בירושלים.
 
העבודה עוסקת באתניות, חינוך וזהות בבית הספר "קדמה" בשכונת הקטמונים בירושלים. הניתוח מבקש לחשוף את ה"קופסה השחורה" של בית הספר ומעלה לדיון שלוש שאלות מרכזיות: מה אופיו של שיח הזהות המובנה ב"קדמה"? כיצד מתורגם השיח הביקורתי לפרקטיקות פדגוגיות מעשיות, אלו תוצרים חינוכיים מניב תהליך זה, ובמה הוא מאתגר הלכה למעשה את מערכת החינוך הממלכתית? העבודה פורשת את "החזון הקדמאי" ברמות שונות של הגדלה: בתכנים, בפדגוגי ובבחינה, בטיול בחוויה ובטקס. הדגם של "קדמה" טומן בחובו בשורה תרבותית רחבה: בשורת ההתמזרחות, שהפחה לחלק מסדר היום החינוכי בבית הספר. העבודה כוללת שמונה פרקים כשל אחד מוקדש לזירת פעולה או לפרקטיקה אחת.
בעבודה משולבות שתי גישות מחקריות: מחקר אתנוגראפי ומחקר פעולה. כלי המחקר היו צילומי וידיאו של ישיבות מורים, אירועים בית ספריים וראיונות עומק ותיעוד של 62 תצפיות בשיעורים ביומן שדה.

הפרקטיקות ששימשו את "הסחרחרה הפדגוגית" שנוצרה בבית הספר גיבשו שלושה דגמים פדגוגיים מרכזיים: האינטגרטיבי, החתרני וה"אחר". קיבוצן יחד פורש לרווחה את המשמעויות שהוקנו לתפיסה הפדגוגית הביקורתית ואת המגבלות וההתניות בהן נכבל פרויקט זה במערכת הממלכתית. "קדמה" ביקש להניע שינוי שפועל מלמטה ובולט בחריגותו בנוף המקומי. זהו מיזם ייחודי שיצר מומנט סימבולי משמעותי, אך לא הצליח לייצר דיאלוג טרנספורמטיבי רחב. המקרה של "קדמה" מעיד יותר מכל כי ייחודיות ואוטונומיה חינוכית הן עניין מעמדי גרידא, וכי הניסיון ליצור במסגרת הממלכתית עולם מושגים מהפכני או לפחות "אחר" נדון לדרך חתחתים.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya