אופק ירוק 2WEB וחינוך לקיימות


כתבו: ד"ר רחל מינץ, גלית בן צדוק

 מקור וקרדיט : אאוריקה , יולי 2008 ( גיליון מס' 26 ) .

רשת האינטרנט מסייעת להבנת הבעיות הסביבתיות והדרכים לפתרון וכן באמצעות נתונים  המתקבלים מהרשת בזמן אמת המאפשרים מעקב אחר התרחשויות עדכניות מכל מקום ובכל זמן בארץ ובעולם. כתבות, חדשות וידיעות בנושאי סביבה וכדור הארץ מציפות את האינטרנט. למשל: מידע המגיע מהוועידה למניעת התחממות כדור הארץ בבאלי שבאינדונזיה, ידיעות על הפשרת קרחונים בקטבים, תחזיות על הצפות צפויות, הוריקנים וסופות, דלקות אדירות ועוד. מידע זה נגיש כיום לכל התלמידים והמורים ומהווה בסיס ידע מרתק ללמידה ולהוראה. באמצעות רשת התקשורת העולמית הופכים התלמידים בבית הספר לחלק מקהילה וירטואלית רחבה של שומרי כדור הארץ בארץ ובעולם.
באופק במדע וטכנולוגיה, סביבת למידה מבית  מט"ח, הוקמה קהילה שיתופית לילדים, העוסקת בנושאים סביבתיים וחברתיים ונקראת "אופק ירוק" . "אופק ירוק"  מאפשר לילדים להתעדכן ולהשתתף בכל הנושאים שעומדים על סדר היום הציבורי כגון: התחממות כדור הארץ,  פיתוח בר–קיימא, חיסכון באנרגיה, אנרגיות חלופיות ועוד. הילדים מוזמנים להביע דעות, להעלות רעיונות, להתעדכן בחדשות  ירוקות", להשתתף "  בתחרויות ולפתח אקטיביזם  סביבתי. באופק ירוק מוצעים למורים ולתלמידים עצמי למידה רבים הקשורים לשמירה על כדור הארץ ( כגון אפקט החממה,  הפקת חשמל בתחנת הכוח,  משחק אנרגיות חלופיות ועוד) .
קישור

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya