תוכניות תגבור
מיון:
נמצאו 5 פריטים
פריטים מ- 1 ל-5
 • תקציר

  מחקר זה בחן את יעילותה של שעת תגבור שבועית באנגלית שניתנה לתלמידי כיתה ט' בבית ספר בצפון הארץ. מסקנתו היתה כי הישגי התלמידים הבינוניים עלו במידה הגדולה ביותר, ואילו הישגי התלמידים הטובים השתפרו במידה הקטנה ביותר, ולמעשה כמעט שלא השתפרו כלל.

 • לינק

  בתיכון בניו יורק הבינו כי המכשול העיקרי המונע מתלמידים להצטיין הוא קשיי הכתיבה שלהם – וחזרה ללימוד היסודות הפכה את התיכון למופת חינוכי. מהפכת הכתיבה בבית הספר החלה ב-2007, כאשר המנהלת דיידרה דאנג'ליס פתחה בחקירה בשיתוף צוות המורים, שמטרתה להבין מדוע אפילו תלמידים שמשקיעים מאמצים לא מצליחים בלימודיהם. הם הגיעו עד מהרה למסקנה שהמאפיין המשותף לרובם הוא שאינם יודעים לכתוב, אינם יכולים "לתרגם מחשבות למשפטים, פסקאות ומאמרים מגובשים ומנוסחים היטב" ( ליטל לוין) .

 • תקציר

  המאמר מציג מחקר לגבי ההשפעות של תכנית האצה מתערבת, קוגניטיבית, בשעורי מדעים, על תלמידים משכבות סוציואקונומיות נמוכות, באזור מערב אוסטרליה. תכנית "לחשוב מדע", הינה תכנית לימודים המוכנסת לכיתות חטיבות הביניים ברחבי אוסטרליה. המחקר נערך במשך שנתיים כחקר מקרה, בבית ספר עם תלמידים שמתחילים את בית הספר התיכון בשנה ה-8. ממצאים הראו הישגי למידה משמעותיים עם הישגים מקבילים בתוצאות מבחני המדעים הארציים במדעים, כאשר המשתתפים היו תלמידים מהשנה ה-9, בגילאי 13-14 ( Oliver, M., Venville, G., & Adey, P.).

 • לינק

  כאלף מילדי הגיל הרך בנתניה לומדים במערך מתוגבר, הכולל סייעת נוספת. מדובר ב- 55 "תומכות למידה" ששובצו ב- 28 בתי ספר במטרה לסייע לתלמידי כיתות א' וכיתות ב' במקצועות השפה והמתמטיקה. החלטת עיריית נתניה להמשיך בפרויקט תומכות הלמידה בכל כיתות ב' בבתי הספר בנתניה מייצגת היערכות חינוכית משמעותית בישראל. מערכת החינוך הבריטית הקדימה את ישראל בהיערכות כזו כבר לפני 10 שנים ונקווה כי היוזמה בעיר נתניה תהפוך להיערכות ארצית בישראל כפי שנעשה גם בכל רחבי אנגליה. עיריית נתניה החליטה להחיל את הפרויקט בו התווספה לכל כיתה א' בה 25 תלמידים תומכת למידה, גם על תלמידי כיתות ב'. הסיבה: שיפור משמעותי בהישגים הלימודיים בכל הכיתות בהן הופעלה תומכת למידה .

 • לינק

  תוכנית ספייס Space (School performance and community empowerment) החלה לפעול בשנת 2005. התוכנית כוללת תגבור לימודי ותמיכה אישית בתלמידים האתיופים בביה"ס בשעות אחר הלימודים, הפעלת מרכזי נוער ותוכנית להכשרת מנהיגות קהילתית בקרב יוצאי אתיופיה.מחקר שערכו חוקרי מכון ברוקדייל, והתפרסם לפני כשנה, ביקש לבחון את יעילות התוכנית בשנים תשס"ו ותשס"ז. בתחום פעילות התוכנית בבתיה"ס, ביקש המחקר לבדוק כיצד תופסים מנהלי בתיה"ס וצוות התוכנית את תרומתה לתלמידים האתיופים המשתתפים בה, ואת מידת השפעתה על הישגיהם בבגרויות. החוקרים סבורים, כי הוראה איכותית ברמה גבוהה דרושה כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בתלמידים האתיופים. מהמחקר עולה, כי כשליש מהמנהלים וכמה מהאחראים על התוכנית דיווחו על קושי בגיוס מורים מיומנים ברמה גבוהה לתוכנית. חלקם ייחסו בעיה זו למשכורות הנמוכות המוצעות למורים בפרויקט. 83% מהמנהלים סברו, כי יש להעניק למורים המשתתפים בפרויקט הכשרה נוספת – בהבנת התרבות האתיופית, במתן מענה לצרכים המיוחדים של התלמידים העולים והיכרות טובה יותר עם חומר הלימודים לבגרות.

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין