קהילות לומדות
מיון:
נמצאו 3 פריטים
פריטים מ- 1 ל-3
  • סיכום

    דרישה הולכת וגוברת לשיפור בבתי הספר תוך עידוד אחריותיות, לצד ניסיונות לרפורמות חינוכיות, מלווים בחמישים השנים האחרונות את מערכת החינוך הציבורי. אחת הדרכים המקובלות להתמודד עם אתגר זה היא הקמת קהילות מקצועיות בבתי הספר או קהילות מקצועיות לומדות (להלן: קמ"ל). קהילות מעין אלה, כאשר הן קמות בבתי הספר, תורמות רבות לשיתוף הפעולה בין הקולגות, מעלות את רמת האמון בין חבריהן ומהוות אמצעי מבטיח לשיפור מתמיד. למרות שקיימות עדויות התומכות באפקטיביות של קהילות אלה, ניכר שמלוא הפוטנציאל שלהן עדיין לא מוצה (LeRocco, 2008).

  • סיכום

    מאמר זה מתאר מחקר איכותני שנעשה עם מכשירי מורים שהשתתפו בקהילות מקצועיות שונות במכון מופ"ת ועם הרכזים של אותן קהילות כדי לברר את המאפיינים להצלחה או להעדר הצלחה של קהילות מקצועיות של מכשירי מורים וכן את המאפיינים המסייעים לרכזי קהילות אלה להוביל את הקהילות בהצלחה. המחקר דן בגורמים השונים, שעולים מדברי המרואיינים ומנתח אותם לאור הידוע בספרות בנוגע לתרומתן של קהילות מקצועיות לפיתוח הידע והמיומנויות של מכשירי המורים.

  • לינק

    תיאוריות ניהול עדכניות תומכות בלמידה ארגונית-מוסדית, המתבצעת במקרה של מורים במהלך חייהם המקצועיים. מאמר זה מציג את המושג קהילות לומדות, וסוקר את התיאוריה החברתית-תרבותית (תיאוריית הפעילות), את החוקרים המובילים בתחום הקהילות הלומדות. זאת, תוך התמקדות בחוקרים עכשיוויים, המשתמשים בתיאוריה החברתית-תרבותית כדי לבחון קהילות לומדות של מורי מורים המקיימות מפגשים פנים אל פנים או מפגשים וירטואליים.

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין