פיתוח מקצועי של מרצים להוראה: מידת ההשפעה הפדגוגית

Fernandes, S., Araújo, A. M., Miguel, I., & Abelha, M. (2023). Teacher professional development in higher education: The impact of pedagogical training perceived by teachers. Education Sciences, 13(3), 309. https://doi.org/10.3390/educsci13030309

הצעות ייעול לסדנאות פיתוח מקצועי של מרצים

1) זמן - הפגישות צריכות להיות קצרות וענייניות. כלומר, מקסימום שני שיעורים של שעה ורבע או שעה וחצי, ולא יום ארוך ומתיש מ-8:00 עד 18:00.

2) מספר משתתפים – מוטב להגביל מראש את מספר המשתתפים ל-18, ולפתוח סדנה נוספת במידת הצורך.

3) חלוקה לרמות – ניתן לשקול לחלק את הקבוצות לפי רמות של מתחילים, בינוניים ומתקדמים. למשל, לפי שנות ותק או רמת אוריינות דיגיטלית.

4) משוב – עם שובם של המרצים להוראה, כדאי להמשיך ללוותם, לבקש מהם לספר על אודות התכנים התיאורטיים והפרקטיים שנלמדו והאם או כיצד סייעו להם בפועל? רצוי גם להעניק טיפים ועצות נוספות תוך כדי תנועה.

5) יצירתיות – הימנעו מסדנה מסורתית ומבוססת-מנחה בה המרצה מדבר והלומדים מאזינים. השתדלו לשלב עזרים חזותיים, כמו מצגות וסרטונים, לקיים משחקי סימולציה ולגוון בין מפגשים פרונטליים לבין מקוונים.

6) טכני – ודאו כי המפגשים נערכים בכיתות המציעות משאבים טכנולוגיים ודיגיטליים ברמה טובה. לדוגמה, סאונד איכותי, מקרן תקין עם תמונה חדה וברורה ומערכת לשידור היברידי לצופים מרחוק.

7) הנחייה – ודאו כי המנחה מצליח לתמרן בין ההרצאות הכלליות לבין הענקת תשומת-לב אישית למשתתפים. במידת האפשר, הזמינו הרצאות-אורח מטעם שאר חברי הסגל המעוניינים לחלוק מסמכותם ומשדה מחקרם.

8) הערכה – בצעו את תהליכי ההערכה של הסדנה מיד עם סיומה, כדי שהמידע המנותח יהיה טרי ורלוונטי.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא מרצים

 

חשיבות הפיתוח המקצועי במערכת ההשכלה הגבוהה

למרות שמרצים להוראה מתקבלים לסגל מצוידים בידע ענף בתחומם, רובם אינם מיומנים באותה מידה בהוראה פרונטלית ובניהול כיתה. לכן, פיתוח מקצועי יכול לסייע בשמירה על רמה אקדמית נאותה, בקידום איכות ההוראה, בטיפוח האווירה הלימודית, בפיתוח מסלולי הקריירה של חברי הסגל, בשיפור חוויית הלמידה של הסטודנטים ובהגעה ליעדי המוסד החינוכי.

פיתוח מקצועי יעיל מוגדר כתהליך למידה מובנה שמוביל לשינוי ושדרוג בידע ובפרקטיקות העבודה של המורה. הפלטפורמה של פיתוח מקצועי יכולה להשתנות ממוסד למוסד, וההשתתפות יכולה להיות מוגדרת כפעילות חובה או רשות. לרוב, הפיתוח המקצועי נעשה דרך סדנאות, סמינרים, הנחייה, קואצ'ינג, הרצאות פרונטליות, סדרת פגישות מקוונות או שילוב של הפלטפורמות הללו. כך או כך, המטרה תמיד זהה: לספק למרצים את התמיכה הדרושה כדי להמשיך לשפר את מיומנויות ההוראה ולהתעדכן במגמות העכשוויות בתחומם.

מרצים להוראה וסדנאות פיתוח מקצועי

בכוחו של פיתוח מקצועי של מרצים להוראה להשפיע לחיוב על סגנון ההוראה ויעילותה, תחושת המסוגלות העצמית שלהם, סיפוקם מהעבודה ואף על רווחתם האישית ודבקותם במסלול הקריירה. בתוך כך, כדי שסדנאות הפיתוח ייחשבו ליעילות, מספקות ומוצלחות, על הפיתוח המקצועי להיות:

 1. ממוקד-נושא;
 2. לכלול הן למידה פרקטית והן מעשית;
 3. לייצר שיתופי פעולה פוריים;
 4. להישען על מודלים תיאורטיים קלאסיים;
 5. לחתור לפיתוח טכניקות הוראה חדשות;
 6. להיות מונחה על ידי ברי-סמכא או מומחים בתחום;
 7. לכלול שמיעה ומתן של ביקורת עמיתים;
 8. להעניק ללומדים זמן לספוג את המידע, להתנסות בו, להרהר בו ולחתור לתובנות.

 

מתודולוגיה

28 מרצות ו-8 מרצים להוראת תואר ראשון ושני בחינוך מפורטוגל לקחו חלק בסדנת פיתוח מקצועי בשנים 2019-2017. לאחר מכן, הם השיבו על שני שאלונים שכללו שאלות בסולם ליקרט לצד שאלות פתוחות. הראשון, חולק מיד עם סיום הסדנה ובחן את מידת שביעות רצונם מהקורס תוך התמקדות במשתנים כמו ניהול ארגוני, שיטות לימוד, תפקוד המנחה ומידת שביעות רצון. השני, חולק שנה לאחר הסדנה מתוך מטרה להעריך את ההשפעה הפדגוגית של סדנת הפיתוח המקצועי על המרצים ואת הדפוסים והשינויים שחלו בסגנון ההוראה של שלהם, את התמודדותם עם אתגרים, את ערכי הליבה הפדגוגיים שלהם ואת נכונותם לבצע שינויים.  

נקודת המבט של המרצים

הרוב המוחץ של המרצים להוראה מעונין לצאת לסדנאות פיתוח מקצועי. כאשר נשאלו המרצים על ההיבטים החשובים והחיוביים ביותר בסדנת הפיתוח המקצועי, הם ראו חשיבות עליונה בקבלת כלים פרקטיים ליישום בפועל, כמו גם על היחשפות לרעיונות חדשים, החלפת רשמים, אינטראקציות חברתיות, רפלקציה קבוצתית וסיעור מוחין עם עמיתים. עם זאת, חלק מן המרצים דיווח שהסדנה קרטעה בשל מיומנויות תקשורת ובינאישיות נמוכות של המנחה, חוסר סנכרון בין לוח הזמנים של הסדנה לבין לוח הזמנים של המרצים, חוסר זמינות אישית ופער בלתי מיושב בין התיאוריה הנלמדת בסדנה לבין המתרחש בבתי הספר בפועל.

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya