Open Syllabus Explorer וכרית מידע – מנוע חיפוש ייעודי לסילבוסים

ד"ר יפה אהרוני מספקת מידע רב ערך על מנוע חיפוש לסילבוסים בחינוך הגבוה: "למרות התגברות המגמה לגלות תובנות ממגוון חומרים מחקריים מקוונים, עדיין הסילבוסים שהם סוג חשוב של מסמך אקדמי נותרו מאחור. כך היה עד ינואר 2016 כאשר מדעני נתונים, סוציולוגים וחוקרים מתחום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת קולומביה בניו יורק השיקו את Open Syllabus Explorer – כלי שכורה מידע מסילבוסים ומאפשר למשתמש לחפש במידע זה".

"בגרסתו הנוכחית מנוע החיפוש מחפש בלמעלה ממיליון סילבוסים משנת 2000 ואילך, שכוללים הפניות ל-20 מיליון טקסטים ומציג נתונים על הטקסטים הנלמדים, וכמה פעמים מופיע טקסט מסוים בסילבוסים. אפשר לחפש מידע זה על פי מחבר, כותר, מוסד ותחום מחקר אקדמי. כמו כן הכלי מספק נתונים על ספרי לימוד שבדרך כלל משתמשים בהם יחד, ומדרג את הטקסטים על פי התדירות שהם נלמדים/נכללים בסילבוסים".

חשיבותו של – Open Syllabus Explorer לאנשי חינוך/מרצים שמכינים סילבוסים לקורסים שלהם ברורה, שכן הוא מסייע למצוא ספרות מתאימה לקורסים, חוסך מאמץ ומותיר זמן למשימות אחרות. מעבר לכך, המדד בו הוא משתמש "teaching score", שמודד עד כמה טקסט מסוים נכלל בסילבוסים, יכול לשמש מדד נוסף אלטרנטיבי לאימפקט המדעי ולקידום מחברי הטקסטים".

לסקירה של ד"ר יפה אהרוני

ראו גם:

Horizon Report 2016 – מגמות, אתגרים וטכנולוגיות בחינוך הגבוה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya