GPS ככלי לימודי – טכנוגרפיה של פדגוגיה

בסקר של חברת נילסון (Nielsen) - חברת המחקר, המידע וניתוח השווקים מהמובילה בתחומה - נמצא ש 57% מהילדים מתחת לגיל 12, שבביתם קיים מכשיר טאבלט, עושים בו שימוש למטרות לימודיות. הגידול המתמיד בחדירת טכנולוגיות ניידות לחיינו בכלל, ולמערכות חינוכיות בפרט, מוביל אותנו לחשוב על ההזדמנויות והאפשרויות הפדגוגיות החדשות. במאמר מאיר העיניים מציג ניצן אליקים את אפשרויות החיפוש מבוסס-המקום כולל, אם-כן, שלושה עקרונות יסוד חשובים שניתן להעבירם אל תחום הלמידה הניידת.

למאמר המלא של ניצן אליקים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya