DidacTIClang – פיתוח כישורים ללימוד שפות והוראתן

מקור: עלון המורים של רשת החינוך האירופית - גיליון 115

מטרת DidacTIClang היא לקדם שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת בלימוד שפות והוראתן ולטעת מוטיבציה בקרב מורים ללשון ומתרגלים כדי להשיג את השימוש הפדגוגי המיטבי בטכנולוגיות מידע ותקשורת בסביבת ההוראה שלהם.
DidacTIClang מציע גישה דידקטית מבוססת-רשת לשיפור ביצועי הלימוד באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת, מחשבים באינטרנט.

התכנית נחלקת לארבעת המודולים הבאים:

  מודול א' – כיצד להשתמש בכלים לא-דידקטיים מבוססי-רשת להוראת/לימוד שפות;
  מודול ב' – כיצד להעריך ולהשתמש בכלים דידקטיים מבוססי-רשת להוראת/לימוד שפות;
  מודול ג' – כיצד להשתמש בכלי שיתוף פעולה ותקשורת להוראת/לימוד שפות;
  מודול ד' – כיצד לעצב מערכי לימוד אינטראקטיביים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya