תרומת תארים מתקדמים לקידום ההוראה – סקירת מידע

רן, ע' (2017). תרומת תארים מתקדמים לקידום ההוראה. ל' יוספסברג בן-יהושע (עורכת). תל-אביב: הוצאת מכון מופ"ת

 

סקירה זו מבקשת לעסוק במחקרים על אודות תרומת תארים מתקדמים של עובדי הוראה לקידום איכות ההוראה, בדגש על תואר שני יישומי או תאורטי, במטרה לבחון סוגיות שעניינן תמיכה ממשלתית בלימודים מתקדמים של עובדי הוראה.

להכשרת מורים באמצעות תארים מתקדמים ולעידוד הלמידה המתמשכת של עובדי הוראה באמצעות תמריצי שכר עם השלמת תארים אקדמיים מטרות אחדות: לתת מענה למצוקת גיוס מורים איכותיים למערכת החינוך; להביא לכך שהמורים האיכותיים יישארו במערכת החינוך; לתרום לשיפור ההוראה; לשפר את ביצועי התלמידים במבחנים.

השלמת תואר שני בחינוך אפשרית בכמה ערוצים: תואר שני M.Teach המיועד להכשרת אקדמאים העושים הסבה מקצועית לחינוך, תואר שני M.Ed המיועד לפיתוח מקצועי של מורים, תואר שני כללי (M.A) או תואר שני בדיסציפלינות שונות כמו מתמטיקה, ביולוגיה או פיזיקה. ישנם תארים שהם חלק מתוכנית ההכשרה של מתכשרים להוראה במערכת החינוך, וישנם תארים המיועדים למורים שכבר מועסקים במערכת החינוך, והם נלמדים במסגרת הפיתוח המקצועי של המורים והכשרת המנהיגות החינוכית.

אפשר לחלק את התוכניות לתואר שני בעולם לשניים: תוכניות תאורטיות המכשירות למחקר והערכה, ותוכניות יישומיות המיועדות להמשך הכשרת המורים בתחומים דיסציפלינריים שונים, רכישת כלי מחקר והטמעה של תכנים מסוימים בשדה, וכן שילוב של תוכניות אלו. בשנים האחרונות מתרחבת המגמה הרואה בתוכניות אלו חלק בלתי נפרד ממעגל הלמידה השני של מורים ועובדי הוראה. לעיתים מעגל זה מוביל למעגל למידה שלישי – השלמת תואר שלישי Ph.D ו- Ed.D למורים המעוניינים להתמקד במחקר יישומי או תאורטי וכן למנהיגים חינוכיים, זאת כחלק מתפיסת הלמידה המתמשכת לאורך הקריירה של מורים.

מסקנות: לא נמצא קשר ישיר בין מורים שיש להם תארים מתקדמים ושיפור הישגי תלמידים בבחינות, להוציא קשר חיובי חלש במקצועות המתמטיקה והמדעים. אף על פי כן, תרומתם של תארים מתקדמים לקידום ההוראה אינה נמדדת רק במושגים של הישגי תלמידים, אלא היא חלק בלתי נפרד מתהליך למידה מתמשך, פיתוח יכולות מחקר וכישורים אנליטיים, יצירת קהילות לומדות של מורים עמיתים, פיתוח יכולות של חשיבה רפלקטיבית וחשיבה ביקורתית, ידע דיסציפלינרי וכישורי מנהיגות.
זהו הערך המוסף של תארים אלו. זאת ועוד, תארים מתקדמים תורמים ליוקרת המקצוע ומיצובו, מיון מועמדים להוראה והעמקת הידע הדיסציפלינרי והמחקרי. תרומתם של התארים המתקדמים בחינוך ובהוראה היא חלק מתפיסה רחבה יותר הדוגלת בלמידה מתמשכת ובפיתוח מקצועי של מורים איכותיים וכתנאי להישארותם במערכת החינוך.

 

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת

התפתחות של מורים דרך תואר שני בהוראה ולמידה: הזדמנות אבודה

אמיתות מטרידות לגבי למידת מורים: לקראת התפתחות מקצועית 3.0

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya