תפקידן של פעילויות מתוקשבות מבוססות-רשת בתיווך האינטראקציה עם הסטודנט ומעורבותו בלמידה

מאת: Lin Qiuyun

Qiuyun Lin. " The Role of Web-Based Activities in Mediating Student Interaction and Engagement in Four Teacher Education Classes", Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 7, No. 1, March 2011


תפקידן של פעילויות מתוקשבות מבוססות-רשת בתיווך האינטראקציה עם הסטודנט והמעורבות של הסטודנט בארבע כיתות של הכשרת מורים .

מחקר זה בחן את תפקידו של שילוב פעילויות מתוקשבות בשביעות רצון כללית מהקורס ובהתנסויות בלמידה האינטראקטיבית בקורס להכשרת מורים מסורתי המתוגבר באמצעות הרשת.

הנתונים נאספו על פני שני סמסטרים משתי כיתות של סטודנטים לתואר ראשון ומשתי כיתות של סטודנטים לתואר שני.

הניתוח הראה שלרוב הסטודנטים היו השקפות חיוביות לגבי ניסיונות הלמידה האלה: סביבת למידה גמישה המרוכזת בסטודנט, אינטראקציות בין הסטודנטים, והקשר בין פעילויות מבוססות-רשת ללמידה פנים אל פנים.

ממצאים אלה הציעו ששילוב פעילויות מתוקשבות מקוונות בתוך קורסים מסורתיים של הכשרת מורים יכול להעביר חלק מהכוח, מהסמכות ומהשליטה מהמנחה ללומד תוך אינטראקציה וקשר שהינם מרכזיים ובעלי ערך לכיתות המסורתיות.

קישור למאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya