תפקידן המורכב של אימהות בתוכניות הכשרה להוראה

מאת: Maika Yeigh

Yeigh, M. J. (2020). Motherhood’s complicated roles in a graduate teacher licensure program. Teacher Development, 24, 3, 332-347

כיצד לתמוך בסטודנטיות להוראה שהן גם אימהות?

● הציעו לסטודנטיות תמיכה הורית בקמפוס באמצעות שירותי שמרטפות, סבסוד מזון וציוד לתינוקות, חלוקת צעצועים וארגון אטרקציות לילדים

● נהלו מערכת קורסים גמישה ונסו להימנע מביטולים או שינויים פתאומיים

● קדמו הוראה מקוונת (סינכרונית וא-סינכרונית) ואפשרו להן להשתתף בשיעורים מהבית

● הקימו פורום של אימהות-מתכשרות לצורך תמיכה רגשית ועזרה לוגיסטית

● זכרו שגם סטודנטים-אבות עלולים להיקלע לקשיים דומים

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הכשרה להוראה

לפי שורת מחקרים עדכניים בארה"ב, נשים מסיימות תארים ראשונים בשיעור נמוך בהשוואה לגברים. לכן, ראוי לשאול: האם חוויית האימהות משפיעה על אי-הצלחתן היחסית להשלים תארים? האם הפער נובע מכניסתן להיריון ומהתמסרותן לגידול ילדיהן?

סטודנטיות הלומדות לתואר ראשון, והופכות לאימהות במקביל, אינן יכולות, ברוב המקרים, להתעלם מן המחויבויות ההוריות שלהן כדי לצלוח את מסלול הלימודים או להצטיין. במציאות שבפועל, מוטל צל כבד על המשך החיים המקצועיים שלהן ו\או על שאיפתן להתקדם לתפקידים ניהוליים בבית הספר, להמשיך לתואר שני או שלישי בשדה החינוך או להתברג במקצועות המדעים המדויקים.

תפקידן המסורתי של אימהות

נכון לשנת 2017, 29% מהנשים בארה"ב בוחרות, או נאלצות, להישאר בבית ולהציב את הילדים בראש סדר העדיפויות. גם אלו שמצליחות להתברג בשוק העבודה, מצופה מהן לטפל בילדים ולנהל את הבית – במקביל לאחריות על צוותים, נוכחות בפגישות וביצוע עבודה שוטפת. על רקע ביקורתי זה, מחקר זה בוחן: כיצד משפיעה חוויית האימהות על מסלול הקריירה של מתכשרות להוראה? מהם החסמים המרכזיים של מתכשרות להוראה אשר מתפקדות כאימהות במקביל? כיצד ניתן לתמוך במתכשרות-אימהות כדי לסיים את התואר ולהצליח בשדה ההוראה?

מתודולוגיה

נערכו עשרה ראיונות-עומק עם מתכשרות להוראה באוניברסיטה במרכז ארה"ב. בתקופה בה נערכו הראיונות, עשר המתכשרות היו אימהות לילד אחד, שני ילדים או חמישה, כאשר שלוש מהן היו בהיריון. כול המרואיינות ניהלו קשר זוגי, כאשר שבע היו נשואות ושלוש הביאו ילדים עם בן זוג.

הריאיון הורכב משלושה חלקים. ראשית, נשאלו המרואיינות על חיי המשפחה, איזון המשפחה-עבודה והחיים הסטודנטיאליים-אקדמיים. שנית, הוצגו בפני המרואיינות תצלומים וכתבות של נשות קריירה מצליחות והן התבקשו לנהל שיחה בנושא. שלישית, המתכשרות התבקשו לצייר ולתאר בו-זמנית:

  1. כיצד הן מרגישות במסלול ההכשרה?
  2. איך הן מתמודדות עם הלחצים?
  3. כיצד הן רואות את המשך הקריירה?

ממצאים וניתוח

האדם הסביר נוטה לקרוס תחת מאמץ-יתר או לחוש שחיקה כאשר הוא נושא מספר תחומי אחריות ומתקשה לשלב ביניהם. במחקר זה, המרואיינות דיווחו על קושי מהותי לשלב בין תפקידן כסטודנטיות להוראה לבין תפקידן כאימהות. כסטודנטיות, הן השתדלו לקרוא מאמרים, להגיש מטלות, למלא את חלקן בעבודות משותפות ולתקשר עם מרצים. מאידך, כאימהות, הן נאלצו לקום לפעוטות בלילות, להישאר עם הילדים בבית בימי מחלה ולבטל מועדים ופגישות חשובות באופן פתאומי.

בפועל, שורר קונפליקט סמוי וגלוי בין תפקיד האימא לבין תפקיד המתכשרת. שני התפקידים צורכים זמן רב ומשאבים והן נאלצות, בלית ברירה, לוותר ולהזניח צרכים בסיסיים. כך, למשל, הן נאלצות לוותר על שעות שינה, על זמן איכות עם הילדים או על מתן עזרה עם שיעורי הבית, רק כדי לעמוד בדרישות הקורס. למעשה, הן רואות עצמן כדמויות הוריות ראשיות ומצפות מעצמן לוויתור עצמי תמורת הענקה וטיפול הורי. וכך, כמעגל קסמים שלילי, הן חשות אשמה ומוותרות על הקריירה מחד ומרגישות שאינן מבצעות כהלכה את עבודתן כאימהות מאידך.

יתרונות של אימהות

חרף החסמים שהוצגו לעיל, תפקודן כאימהות וכמורות לעתיד נושא עמו מעלות מסוימות. חוויית האימהות מציידת אותן במגוון מיומנויות של נתינה, שהן כמעט הכרחיות בשדה ההוראה. הן גם ניחנות בכישורים טבעיים של הנחייה, ריבוי משימות, סובלנות, קשב ותמיכה. במקביל, התכנים הנלמדים במוסדות ההכשרה להוראה מסייעים להן ללוות ולפתח את החשיבה והלמידה של ילדיהן.  

מבט צופה עתיד

ככל שמוסדות ההכשרה להוראה שואפים לקבל מועמדים נוספים ולשלבם בכוח ההוראה, דרושה הכרה בחסמים המעיבים על חוויותיהן של מתכשרות-אימהות. שכן, תהליכים ביולוגיים-סוציולוגיים טבעיים, כגון היריון, לידה והורות, מונעים מהן לסיים את התואר ולעבות את כוח ההוראה העתידי. בהקשר זה, זיהוי הקשיים הקיימים עשוי לאפשר לתוכניות ולמחלקות להיערך מראש, להקים מבנים תומכים ולהקל על האוכלוסיות המאיישות את מוסדות ההכשרה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya