תפקידם של הנעה ושל פיגום בלמידה שיתופית מקוונת

Rienties, Bart; Giesbers, Bas; Tempelaar, Dirk; Lygo-Baker, Simon; Segers, Mien; Gijselaers, Wim. "The role of scaffolding and motivation in CSCL", Computers & Education; Nov2012, Vol. 59 Issue 3, p893-906.

ממצאים ממחקר לגבי למידה שיתופית מקוונת (Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) מראים שלא כל הלומדים מסוגלים ללמוד בהצלחה במסגרות שיתופיות מקוונות.

בהינתן שרוב המסגרות המקוונות מאופיינות בהדרכה מינימלית, הדורשת מהלומדים להיות יותר אוטונומיים ומסגולים ללמוד באופן עצמאי, למידה שיתופית מקוונת עשויה לספק תנאים המאפשרים ללומדים לחוש בנוח עם אוטונומיה רבה יותר.

תוך שימוש במערך מחקר דמוי-ניסוי, מאמר זה בוחן את ההשפעה של תכנון מחדש של סביבה אותנטית של למידה שיתופית מקוונת, בהתבסס על עקרונות של למידה מאותגרת בעיות (Problem-Based Learning), שמכוונת לספק פיגום מפורש יותר של שלבי הלמידה עבור התלמידים.

החוקרים הניחו כי הלומדים בסביבה 'אופטימלית' שתוכננה מחדש יגיעו לרמות גבוהות יותר של הבניית ידע בעקבות פיגום ברור יותר. בנוסף, החוקרים ציפו שהתכנון מחדש ייצר פיזור שווה יותר בתרומות לשיח עבור לומדים בעלי פרופילים הנעתיים שונים.

במסגרת דמוי-ניסויית, 143 משתתפים שיתפו פעולה במסגרת מקוונת שמטרתה הייתה להגביר את הבנתם בכלכלה.

תוך שימוש בגישה של שיטות ניתוח מרובות (ניתוח תוכן, ניתוח רשת חברתית, מדידת ההנעה הלימודית), תוצאות המחקר חושפות שהתכנון מחדש הוביל לרמות שוויוניות יותר של פעילות של לומדים אוטונומיים ומכוונים לבקרה, אבל גם לירידה בתשומה של הלומדים האוטונומיים.

המסקנה העיקרית ממחקר זה היא שהגעה לאיזון בין התמיכה לבין ההנחיה המתאימות  בלמידה שיתופית מקוונת כדי להקל הן על לומדים אוטונומיים והן על לומדים המכוונים לבקרה היא נושא מורכב מאוד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya