תפקידה של תכנית לחינוך מדעי מבוססת-מוזיאון בקידום ידע תוכן והנעה למדע

Martin, Andrew J.; Durksen, Tracy L.; Williamson, Derek; Kiss, Julia; Ginns, Paul. The role of a museum-based science education program in promoting content knowledge and science motivation. Journal of Research in Science Teaching, Nov2016, Vol. 53 Issue 9, p1364-1384.

מסגרות למידה בלתי פורמלית כגון מוזיאונים זוהו כהזדמנויות להגברת ידע והנעה של תלמידים במדע ולייעול הקשר בין המדע לבין חיי היומיום. המחקר הנוכחי העריך את תפקידה של תכנית לחינוך מדעי בקצב אישי (הממוקמת במוזיאון למדעי הרפואה) בהגברת ידע תוכן הקשור לתכנית, מסוגלות עצמית, הערכה ושאיפות של תלמידים.

המחקר חקר גם באם הישגים בהיזכרות בידע תוכן והנעה (הרלוונטיים לביולוגיה, לאנטומיה ולבריאות) מקושרים לשיפורים מדווחים באמונות לגבי אורח חיים והתנהגויות הקשורים לבריאות הרלוונטיים לחיי היומיום. התכנית מתיישבת עם מסגרת מעורבות תלת-חלקית מבוססת היטב בהתאם לעקרונות של מעורבות קוגניטיבית, התנהגותית ורגשית כמו גם לעקרונות התומכים בלמידת גילוי מודרכת.

המדגם כלל 167 תלמידי (כיתות גבוהות של) בית ספר יסודי ותיכון (טווח הגילאים נע בין 10 עד 16, כאשר ממוצע הגילאים הוא 12.62). המחברים מצאו הישגים משמעותיים בהיזכרות בידע תוכן (ביצועים) ובהנעה למדע (מסוגלות עצמית, הערכה, שאיפות) בעקבות ההשתתפות בתכנית המדע. בנוסף, הישגים בהיזכרות בידע תוכן ובהנעה קושרו לשיפורים מדווחים באמונות לגבי אורח חיים והתנהגויות יומיומיים הקשורים לבריאות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

תכנון, חניכה והוצאה לפועל של הזדמנויות למידה באיכות גבוהה עבור תלמידים המקדמות חשיבה מדעית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya