תפקידה של ההנעה החברתית ב- e-learning: כיצד היא משפיעה על השימוש בכלים אינטראקטיביים של תקשוב חינוכי ועל ההצלחה של כלים אלה?

Hernandez, Blanca, Teresa . Montaner, F. Javier Sese, and Pilar Urquizu. "The role of social motivations in e-learning: How do they affect usage and success of ICT interactive tools?." Computers in Human Behavior 27.6 (2011): 2224-32.

 

במחקר זה, המחברים מציעים פרספקטיבה חברתית למחקר על e-learning, ומניחים שהפעילויות של האינדיבידואלים מוטמעות באופן חברתי.
על כן, המחברים מנסים לזהות את ההנעה החברתית המונחת ביסוד העמדות של הלומדים המקוונים ואת התנהגות שלהם לגבי השימוש בכלים האינטראקטיביים של תקשוב חינוכי.

המחברים מציעים מסגרת קונספטואלית מקיפה המזהה שתי קבוצות של הנעה חברתית:

1) יחסים הדדיים צפויים
ו-2) תגמולים חיצוניים צפויים.

המחקר האמפירי של מסגרת העבודה באוניברסיטה חושף ששני הסוגים של הנעה חברתית משפיעים באופן ניכר על העמדות של הלומדים.

באופן ספציפי, השפעה חברתית ואלטרואיזם, ששניהם קשורים ליחסים הדדיים, והכרה מצד המנחה, המתייחסת לתגמולים חיצוניים ותועלות אישיות, מפעילים השפעה חיובית חזקה על העמדות כלפי כלים אינטראקטיביים של תקשוב חינוכי ועל השימוש בהם. השימוש מוביל לכוונה להמשיך להשתמש בטכנולוגיות אלה בעתיד.

ראה גם :

 מוטיבציה: הממד החברתי

לקראת גיבוש תיאוריה לחקר הנעה של לומדים בלמידה מרחוק המבוססת על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית

ממצאי מחקר על מוטיבציה בלמידה מרחוק

גורמי ההנעה של תלמידים ומורים במערכות למידה מרחוק

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?