תפיסות של מורים מתחילים (בטסמניה, אוסטרליה) את שלב הכניסה למקצוע ההוראה

מאת: Lynda Kidd

Kidd, L., Brown, N., & Fitzallen, N. (2015). Beginning teachers' perceptions of their induction into the teaching profession, Australian Journal of Teacher Education, 40(3), 153-173.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

כדי שמורים מתחילים יתמידו בהוראה על שלב הקליטה להיות מספק מבחינה אישית ומקצועית, לכלול למידה מקצועית ממוקדת (Corbell et al., 2015), ולהציע תמיכה של מורים חונכים (Huling et al., 2012). כדי שתוכניות הקליטה תהיינה אפקטיביות עליהן להיות מובנות, כוללניות ותחת מעקב מתמיד. חונכים ומורים עמיתים הם תורמים מרכזיים בסיוע למתכשרים ולמורים מתחילים לבנות בטחון עצמי באמצעות תצפיות ומשוב מתמידים. עם זאת, תוכניות קליטה וחונכות עלולות להיות חסרות ערך משמעותי אם הן לא נבנות בגישה נכונה.

המטרה המרכזית של המחקר המוצג במאמר זה הייתה לבחון תפיסות של מורים מתחילים (91 מורים מתחילים) בדבר שלב הקליטה למקצוע שהם חוו. השאלות היו: איזו תמיכה מקבלים מורים מתחילים ולאיזו תמיכה הם שואפים? מהן התפיסות של המורים המתחילים בדבר שלב הקליטה, האם התנסויות של מורים מתחילים משפיעות על תוכניות התפתחות הקריירה שלהם? המורים ענו על שאלון סגור ששולבו בו גם שאלות פתוחות.

בין הממצאים: המורים התבקשו לדרג (מסכים בהחלט, מסכים ניטרלי, מתנגד) היגדים בתחומים שונים:

א) תמיכה הנובעת מהיחסים בבית הספר, לדוגמה:

יש לי יחסים טובים עם מורים ותיקים (96% - מסכים בהחלט + מסכים),

אני מקבל/ת הכרה הולמת במאמצי (63%),

יש לי הזדמנות להשפיע על מדיניות בית ספר (53%),

יש לי הזדמנויות לשתף בהתנסויותיי ובמקורותיי מורים מתחילים אחרים (43%)

ב) תמיכה הנובעת ממשאבים ומדיניות בית הספר, לדוגמה:

מדיניות ביה"ס תומכת בהוראה ובלמידה (82%- מסכים בהחלט + מסכים),

יש לי גישה למקורות כדי שאצליח לעמוד בתוכניות הלימודים (77%),

ניתנות לי הזדמנויות להתפתחות מקצועית בהתאמה לצרכי הזמן שלי (50%)

ג) תמיכה כללית, לדוגמה:

אני מקבל/ת תמיכה בנושאים דיסציפלינריים (91% - מסכים בהחלט + מסכים),

האוכלוסייה הכללית מעריכה מורים ועבודתם (63%),

המדינה תומכת במורים (14%)

ד) עומס בעבודה, לדוגמה:

עומס העבודה הוא בתחום יכולותיי (81%- מסכים בהחלט + מסכים),

העבודה המנהלתית המוטלת עליי מאוזנת (49%),

מספר התלמידים בכיתה מאפשר לי ללמד אפקטיבית (67%),

אני מצליח/ה לאזן בין העבודה לבין חיי האישיים (59%)

בין המסקנות וההמלצות:

(1) נמצא כי לא כל המורים המתחילים מקבלים תמיכה דומה. יש לאפשר לכל מורה מתחיל – במשרה מלאה, במשרה חלקית או אחרת – אותה נגישות לתוכנית קליטה הכוללת תמיכה שיטתית ממקורות שונים ובהם מורה חונך ותוכנית התפתחות מקצועית מותאמת לצרכיו.

(2) מורים מתחילים זקוקים לחונך שיתמוך בהם בשלבים הראשונים. כאשר מורה מתחיל מלמד ביותר מאשר בבית ספר אחד ראוי שיעבוד בכל מסגרת עם חונך מתוכה.

(3) מורים מנוסים זקוקים להכשרה ייחודית כדי לשפר את היעילות והאפקטיביות של החונכות וכדי שיבינו טוב יותר מהי חונכות ומה נדרש ומצופה מהם. יש לתת להם די זמן פנוי כדי שיוכלו ללוות בצורה שיטתית ויעילה את המורה המתחיל בראשית ההוראה, וכדי שהוא יוכל לפנות אליהם ככל שיזקק לכך.

(4) יש להקדיש תשומת לב לדרך שבה התפתחות מקצועית "נתפרת" עבור מורים מתחילים. מורים מתחילים נמצאים תחת אילוצי זמן לכן עדיף לפתח עבורם תוכנית התפתחות מקצועית מקוונת, למשל, "חדר שיח"(chat room) מיוחד להם ולמורים החונכים שעשויים ליטול חלק בדיונים המתנהלים בו.

(5) הנושא של הערכת מורים מנוסים ומתחילים ותמיכה בהם מצד המדינה והאוכלוסייה הכללית אינו מוגבל להתנסות ולהכשרה. יש צורך לשפר את מעמד המורים ולסייע במציאת עבודה, להתייחס לעומסי העבודה ולמשכורות וכדו'.

ביבליוגרפיה

Corbell, K.A., Osbourne, J., & Rieman, A.J. (2015). Supporting and retaining beginning teachers: A validity study of the perceptions of success inventory for beginning teachers, Educational Research and Evaluation, 16(1), 75-96.
Huling, L., Resta, V., & Yeargain, P. (2012). Supporting and retaining novice teachers, Kappa Delta Pi Record, 48(3), 140-143.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    איך אפשר להוריד את מאמר המקורי באנגלית ואת סיכום בשפה העברית תודה מראש

    פורסמה ב 16/12/2016 ע״י לילי סרור
    מה דעתך?

Corbell, K.A., Osbourne, J., & Rieman, A.J. (2015). Supporting and retaining beginning teachers: A validity study of the perceptions of success inventory for beginning teachers, Educational Research and Evaluation, 16(1), 75-96. Huling, L., Resta, V., & Yeargain, P. (2012). Supporting and retaining novice teachers, Kappa Delta Pi Record, 48(3), 140-143.

yyya