תפיסות של מורים לגבי חינוך לערכים באמצעות משחקי ילדים

מאת: Eyup Bozkurt

Bozkur, E. (2019). Perceptions of classroom teachers regarding values education with children's games. International Journal of Progressive Education, 15:5, 149-162

משחקים יכולים לגוון ולטפח שיטות חינוך של מורים ולהפוך את תהליכי הלמידה הבית-ספריים למבדרים ומהנים יותר. במחקר זה, אשר נשען על מודל של סקר ובגישת תיאורית-איכותנית, תושאלו 272 מחנכים על תפיסותיהם לגבי לימוד ערכים דרך משחקי ילדים.

המרואיינים דיווחו שהמשחקים אפשרו להטמיע אצל התלמידים ערכים חברתיים ותרבותיים ולשמש כאמצעי יעיל לחינוך. עם זאת, סברו המרואיינים כי משחקי מחשב שמבוססים על עבודה אינדיבידואלית עלולים להפוך את התלמידים לאנטי-חברתיים. בנוסף, המשתתפים במחקר דיווחו כי משחקים תרמו לחשיבה לוגית, יצירתית וחדשנית וסייעו להתפתחות של הילדים.

לקריאה נוספת

ללמוד מילדים על ילדים: השיח המתרחש במהלך משחק-כאילו בעקבות סיפור

חשיבות הסימולציות ומשחקי התפקידים בהנעת לומדים

משחקי תפקידים בגן הילדים כאמצעי לפענוח ייצוגי מציאות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya