תנאים משתנים לפיתוח מוטיבציה והשתתפות תלמידים בלימוד מדעים בבית הספר: לימוד מהשגיאה של הלנה

מאת: M Andree

Andree, M. (2012). Altering conditions for student participation and motive development in school science: learning from Helena's mistake. Cultural Studies Of Science Education, 7(2), 425-438.


מחקרים קודמים בהוראת המדעים תארו גורמים שונים המשפיעים על השתתפות התלמידים ויצרו סיווגים שונים של תלמידים על בסיס, למשל, רקע תרבותי. במאמר זה נטען, גם באופן נסיוני וגם באופן תיאורטי, שהבנת השתתפות התלמיד בחינוך למדעים צריך להתחיל באנליזה של הפעילויות שהתלמיד מעורב בהן. המטרה היא לקבוע איך תנאים משתנים של עבודה בכיתה, יגרמו לפתיחת אפשרויות חדשות לתמידים, בעיקר, להשתתפות חינוכית או בית ספרית, בלימוד מדעים. פעילות הנתפסת בהיבט של תיאוריה תרבותית-היסטורית כמכוונת מטרה וברת שינוי.

במחקר אתנוגרפי שנערך בבית ספר יסודי בשוודיה, מקרה של השתתפות ילדה בשם הלנה, בכתה ז', בלימוד מדעים, נותח. התוצאות מראות שתנאים ונסיבות משתנים, של התנסות בכיתה יכולים ליצור אפשרויות חדשות למעורבות התלמיד, ומצביע על העובדה, שלא ניתן למיין תלמידים, כ"סוגים שונים של תלמידים", על בסיס מוקדם, כמו: מין, מוצא אתני, מצב סוציואקונומי ורקע חברתי כלכלי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya