תמיכה מתוקשבת בפיתוח אוצר מילים באנגלית – המלצות לכלי עזר מתוקשבים

מקור:
Vocabulary support for independent online reading,  Language, Learning & Technology. May 2005

WordChamp®

WordChamp® הוא אחד הכלים הלשוניים המעולים לפיתוח אוצר מילים (vocabulary) בשפות זרות בכלל ובהוראת אנגלית כשפה זרה בפרט. המערכת הממוחשבת מדגימה בהרחבה את השימוש בביטוי הלשוני הספציפי מתוך טקסטים מקוריים ומקורות ספרותיים ותקשורתיים באנגלית ובשפות אחרות.

לכל מילה ניתנות עשרות דוגמאות אפשריות של המשמעות מתוך ציטוטים בטקסטים המקוריים. גולת הכותרת של מערכת WordChamp® היא מערכת ממוחשבת המאפשרת לכתוב את שם אתר כלשהו, ומבצעת ניתוח לשוני של משמעויות המילים באנגלית או בשפות אחרות כל זאת בהקשת העכבר על המילה. המערכת הממוחשבת מומלצת בספרות המקצועית לצורך תרגול ותמיכה באוצר מילים תוך כדי קריאת טקסטים ממוחשבים באינטרנט.
http://www.wordchamp.com/lingua/MainMenu.do

Ultralingua.net

http://www.ultralingua.net

מערכת ממוחשבת נוספת המומלצת בספרות המקצועית היא  Ultralingua.net המאפשרת לקבל פירושים טובים של מילים בלתי מוכרות תוך כדי קריאת מאמרים או כתבות באינטרנט.

The Ultralingua web site has some useful tools to assist in reading in English, French, Spanish, German, Italian, and Portuguese. The "Look up" page lets you look up individual words or browse the target language or bilingual dictionary. The most useful feature of the site lets you put in the URL (web site address) of your choosing, select your language preference, and see a specially prepared version of your page where you can get a pop-up window with dictionary help for any word you click on.

ONELOOK.COM

Onelook הוא רב-מנוע המחפש את פירוש המילה באנגלית בו- זמנית בכל המילונים הקיימים באינטרנט ומציג את כל הפירושים ביריעה אחת. כמו כן, נוסף לאחרונה למערכת  Onelook  מילון ממוחשב בשם Reverse-Dictionary  המציג את כל הביטויים הקשורים סמנטית למילה מסוימת באנגלית.

http://onelook.com

Think of this web site as a search engine for words and phrases: If you have a word for which you'd like a definition or translation, we'll quickly shuttle you to the web-based dictionaries that define or translate that word. If you don't know how to spell the word, we'll help you do that too. No word is too obscure: More than 5 million words in more than 900 online dictionaries are indexed by the OneLook® search engine.

OneLook Reverse Dictionary
http://onelook.com/reverse-dictionary.shtml


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מעונין לילמוד אנגלית אין לי מספיק אוצר מילים אני רוצה להגיע למצב שאוכל לדבר ולהבין

    פורסמה ב 12/08/2009 ע״י חיים יונה
    מה דעתך?
yyya