תמונה שווה אלף מילים? שימוש בשיטת חקר מקרה בעזרת סרטוני וידאו

מאת: Aditi Pai

Pai, Aditi. "A Picture Worth a Thousand Words? Making a Case for Video Case Studies", Journal of College Science Teaching; Mar/Apr2014, Vol. 43 Issue 4, p63-67.


המאמר דן בשימוש בסרטוני וידאו בחינוך.

מוקד מיוחד ניתן לגישות העיקריות של הוראה בשיטה של חקר מקרה בעזרת סרטוני וידאו.

הנושאים הנידונים כוללים חסמים לשימוש בוידאו בכיתה, שיקולים לגבי תכנון עבור חקר מקרה של שימוש בסרטוני וידאו, והיתרונות והחסרונות של שימוש בוידאו בכיתה.

קישור למאמר באנגלית

ראה גם:

ההתפתחות המהירה של למידה מבוססת סרטוני וידאו באינטרנט

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya