תכנית 'חיפהנט' –תקשוב פדגוגי של מערכת החינוך בחיפה

תכנית 'חיפהנט' –תקשוב פדגוגי של מערכת החינוך בחיפה ד"ר שמואל ארנון
מק"מ - המרכז לקידום המחשוב והטכנולוגיה בחינוך בחיפה


תכנית 'חיפה-נט' הנה תכנית לקידום למידה והוראה בסביבת רשת האינטרנט הפועלת בכל מוסדות החינוך בחיפה. מטרת העל של התכנית היא יצירת קהיליית חינוך מתוקשבת בונת ידע סביב פורטל חינוך עירוני מרכזי (כתובת הפורטל: haifanet.org.il). התכנית מתבססת על הגישה הקונסטרוקציוניסטית הגורסת שתהליך למידה אשר מתקיים תוך בניית תוצר ממשי ואינטראקציות חברתיות, יכול להביא את הלומד להבניה של ידע וללמידה משמעותית.

כלקח ממלחמת לבנון השנייה, שחלה בקיץ 2006, החלה מערכת החינוך בחיפה להיערך גם ללמידה מתוקשבת בשעת חירום. פורטל החינוך פותח מחדש בטכנולוגיית SHARE POINT- MOSS ואליו נכנסים מידי שבוע כ- 25,000 משתמשים. הפורטל מכיל את כל אתרי בתי הספר בעיר, כולל מערכת דוא"ל ותקשורת קהילתית בין מורים ותלמידים בטכנולוגיית LIVE@EDU, עם כ-20,000 משתמשים, מערכת לניהול למידה והוראה Moodle עם כ- 10,000 משתמשים, וכן מערכת פורומים הפתוחה לכל בית ספר ולכל כיתה. כל אתרי בתי הספר, סביבות הלמידה המתוקשבות והקורסים בMOODLE מפותחים ע"י מורי בתי הספר, בהדרכת המק"מ (המרכז לקידום המיחשוב והטכנולוגיה בחינוך בחיפה). לאחרונה שולבו בפורטל (בתוך ה- MOODLE החיפאי) גם מערכת תכני למידה לבתי ספר יסודיים "גלים" (עמותת סנונית, האונ' העברית), מערכת "משוב" (משלימת מינהל בית ספר לעל- יסודי) ומערכת וידאו קונפרנס ללמידה כיתתית. יש לציין שכל תלמיד בחיפה יכול להיכנס לכל הכלים הכלולים בפורטל 'חיפהנט' עם אותו שם משתמש וסיסמה אישי שניתן לו בכתה ב' והשימוש בו הוא עד סוף כתה י"ב. אין צורך לזכור ערב רב של שמות וסיסמאות.

מקור וקרדיט :

לפורטל החינוך בחיפה


קהיליית חינוך המעצימה למידה והוראה בסביבה מתוקשבת
ד"ר שמואל ארנון – מנהל מק"מ [1] חיפה ופורטל פדגוגי

מאז שנה"ל תשנ"ט (1999) ועד היום (2009) פועלת בחיפה תוכנית בשם 'חיפה-נט'', המשרתת את כל בתי הספר בעיר. במסגרת התוכנית הוקמו עד כה כ- 70 אתרים בית-ספריים ונבנו כ- 200 'סביבות למידה מתוקשבות'. נושאי סביבות הלמידה המתוקשבות נבחרו מתוך תחומי העניין והצורך הבית ספרי, וע"י כך התאפשרה למידה רלבנטית ובעלת משמעות עבור הלומדים. בימים אלו (סוף שנה"ל תשס"ט - קיץ 2009), עוברים כל אתרי בתי הספר בעיר שדרוג בטכנולוגיית MOSS של מיקרוסופט, וסביבות הלמידה מפותחות באמצעות תוכנת ניהול למידה (LMS) MOODLE. כל ההסבות והפיתוחים נעשים ע"י המורים ותלמידיהם, שמקבלים לצורך כך תשתיות, תמיכה, הנחיה והכשרה במק"מ.

רעיון בניית האתרים הבית ספריים וסביבות הלמידה המתוקשבות ע"י מורים ותלמידיהם נסמך על הגישה הקונסטרוקציוניסטית הגורסת שתהליך למידה המתקיים תוך כדי בניית תוצר ממשי, יכול להביא את הלומד [2] להבניית ידע על בסיס התנסות אישית זו. אתר ביה"ס מאפשר לבזר את הידע והניסיון העשירים שיש בכל בי"ס, ובכך לאפשר לקהיליית ביה"ס ולציבור לנצל אותם לשימושים רלבנטיים עבורם ולהרחבת הלמידה. פיתוח התוצרים נעשה תוך שימוש בתוכנות, במשאבים ובאמצעים זמינים לבתיה"ס. חלק מהסביבות שפיתחו בתי הספר, לאחר תהליך הערכה ושיםור, נבחרו להיכלל במאגר סביבות הלמידה בפורטל החינוכי העירוני, העומד לרשות הקהילייה העירונית הלומדת בונת הידע. המק"מ משמש בתהליך זה כגורם מלכד ומוביל בנושא המחשוב של קהיליית בתיה"ס בחיפה.
במהלך השנים נערך כנס תקשוב עירוני בסוף כל שנת לימודים. כנס זה הפך להיות במשך השנים לאחד המאפיינים של הקהילייה המתוקשבת בחיפה. כנס התקשוב הנו גורם המחזק ומלכד את הקהילייה, המאפשר להיפגש, לחשוף ולהציג את הנעשה בבתי הספר ומדרבן להמשך יצירה ובנייה.

מתוצאות מחקר שנערך בשנים 2002-2007 עולה תזה עיקרית: ניתן להקים קהילייה בונת ידע בהיקף אזורי, המונה עשרות בתי ספר, המפתחת בעבודה שיתופית תוצרי למידה מתוקשבים, תוך שימוש באמצעים זמינים הקיימים בכל בי"ס ובכל אזור. מהמחקר עולה ששלושת ערכיה הבולטים של הקהילייה הם: בניית ידע, עבודה שיתופית וביזור הידע. בתהליך תקשוב ביה"ס ופיתוח תוצרי הלמידה המתוקשבים זוהו שמונה שלבים עיקריים והם: התחברות לאינטרנט, רכישת אוריינות תקשוב, התחלת שימוש ולמידה ברשת, התחלת פיתוח תוצרים מתוקשבים, התחלת הקמת אתר בית ספרי, הרחבת האתר במדורים נוספים, הקמת סביבות למידה מתוקשבות והערכה מעצבת.

מהמחקר עולה שבתהליך הקמת אתרי בתי הספר ופיתוח סביבות הלמידה המתוקשבות עלו קשיים רבים, שהעיקריים בהם הם: הטלת כמעט כל העול על אדם אחד בבית הספר; חוסר תגמול על ההשקעה; חוסר נכונות של מורים לשלב דרכי הוראה חדשניות ולפתח חומרי למידה וחוסר בהנחיה לכל בי"ס. ההתמודדות עם קשיים אלו וחיפוש פתרונות, השפיעו על תהליך התפתחותה של הקהילייה, על עיצובה וגיבושה. יש לציין שלמרות הקשיים התכנית נמשכת ומתחזקת מאז שנת 1999.

במחקר עלה שרכזות התקשוב ומנחות בתי הספר היו דמויות מרכזיות ודומיננטיות בתהליך הקמת האתרים. התברר גם שתלמידי בתי הספר הם חלק נכבד מהקהילייה העירונית בונת הידע, ותרומתם להקמת ואחזקת האתר הבית ספרי יכולה להיות משמעותית ביותר. בתכנית 'חיפה-נט' הוכשרו תלמידים להשתלב בעשייה הבית ספרית המתוקשבת באמצעות השתלמויות "נאמני התקשוב".
שינויים משמעותיים חלו בבתי הספר כתוצאה מבניית האתר הבית ספרי, בעיקר בתחום הלימודי, והם: גיוון בדרכי למידה, חיזוק עבודת צוות בין מורים ותלמידים, קידום אוריינות תקשוב, הגברת מעורבות מורים, הגברת המוטיבציה של תלמידים ומורים, שיפור בעבודת המורה באמצעות שימוש בסביבות הלמידה, העצמת רכז/ת התקשוב ותחושה של סיפוק ועשייה מהקמת האתר.

מממצאי המחקר עולה שרוב אתרי בתי הספר וסביבות הלמידה מנוצלים ללמידה ע"י התלמידים, ומידת השימוש של רוב האתרים גבוהה. מנתוני מעקב של תוכנה בשם Alexa [3] התברר שפורטל 'חיפה-נט' היה בתאריך 5.1.06, בממוצע תלת חודשי, במקום ה- 41,552 בדרוג העולמי (מבין מיליוני אתרים הקיימים ברשת) מבחינת מס' דפים נצפים (Page Views) ומס' משתמשים שביקרו באתר (Daily Reach). מכאן ניתן להסיק שהשימוש באתרי בתי הספר וסביבות הלמידה המתוקשבות של חיפה הוא גבוה.
בנוסף גובש תהליך הערכת אתרי בתי ספר וסביבות הלמידה המתוקשבות. הקטגוריות שנקבעו להערכת האתר הן: תכנון האתר, היבטים טכניים, צורה חיצונית, הגהה ועריכה, עדכון האתר, המשך קשר, מינהלת ביה"ס, שיתופי פעולה, תוכן לימודי, מידענות ואתיקה ברשת ודרכי למידה. על סמך הקטגוריות הוכנו שני שאלונים סגורים, האחד לאתרי בתי הספר והשני לסביבות הלמידה. בוצעו תהליכי תיקוף ונערך מבחן מהימנות בו נמצא מקדם אלפא-קרונבך ?>0.85. משוב שכלל ממצאים מפורטים, הערכה סטטיסטית והערות מילוליות, נמסר לצוותי בתי הספר לצורך שיפור.

מתוצאות המחקר מתברר שכעבור שנה, לאחר מתן המשוב, ציוני אתרי בתי הספר, עלו ב- 12%; ציוני סביבות הלמידה "החדשות" שפיתחו בתי הספר, עלו בממוצע ב- 11% בהשוואה לציוני סביבות הלמידה "הישנות" שפותחו בשנים קודמות.
מק"מ (המרכז לקידום המחשוב בחינוך) הנו מרכז הדרכה המטפל בכל היבטי הטמעת התקשוב (השתלמויות, הנחיה ותחזוקת מחשבים) במוסדות החינוך בעיר חיפה. המק"מ הנו גוף משותף של משה"ח, מינהל מדע וטכנולוגיה ועיריית חיפה, מינהל חינוך ותרבות. פורטל 'חיפה-נט' שכתובתו היא: http://www.mkm-haifa.co.il, מורכב מאתרי בתי ספר, מסביבות למידה מתוקשבות ייעודיות, מפורומים וממידע אינפורמטיבי.

מקור וקרדיט

ראה קובץ מצגת של ד"ר שמואל ארנון בטור המידע מצד שמאל , "חומרים נוספים"

ראה גם :

הפורטל החינוכי העירוני, האתר הבית ספרי ומה שביניהם

דגמים לתקשוב חינוכי יישובי בארץ

שלבי התפתחות אתרי אינטרנט בבתי הספר – מערך שיעור

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya