תכניות מבוססות בית ספר להגברת קישוריות וצמצום התנהגות בסיכון: סקירה שיטתית

Chapman, R. L., Buckley, L., Sheehan, M., & Shochet, I. (2013). School-based programs for increasing connectedness and reducing risk behavior: A systematic review. Educational Psychology Review, 25, 95-114.

מילות מפתח: קישוריות בית-ספרית, מתבגרים, נטילת סיכונים, תכניות

לקישוריות בית-ספרית השפעה ניכרת על תוצאות של מתבגרים, כולל צמצום בהתנהגות של נטילת סיכונים. מאמר זה בוחן באופן ביקורתי את הספרות לגבי תכניות מבוססות בית ספר המכוונות לקישוריות מוגברת לשם הפחתה בנטילת סיכונים. נסקרו ארבעה עשר מאמרים המתארים שבע תכניות מבוססות בית ספר שונות. התכניות הסתמכו על מגוון רחב של תיאוריות להגברת קישוריות בית-ספרית, וההערכות שנערכו עבור מרבית התכניות הציגו שינויים חיוביים בקישוריות בית-ספרית, התנהגות בסיכון, או שילוב של השניים. יחד עם זאת, רבות מהתכניות שנסקרו היו כרוכות בשינוי נרחב של המערכת הבית-ספרית, דבר שהוא לעיתים קרובות משימה מורכבת וגוזלת זמן.

יש צורך במחקר נוסף כדי לבחון את מידת מורכבות ההתערבות הנדרשת כדי לגרום לשינוי. סקירה זו הציגה גם חוסר עקביות בהגדרות ובמדידה של קישוריות כמו גם כמה ניתוחי תיווך הבוחנים הנחות בנוגע להשפעה על התנהגות של נטילת סיכונים על ידי הגברה בקישוריות בית-ספרית. בנוסף, סקירה זו חשפה הערכה מוגבלת מאוד של היסודות של תכניות מרובות רכיבים שהינן היעילות ביותר להגברת קישוריות בית-ספרית וצמצום נטילת סיכונים של מתבגרים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya