תיקון שאלות שלא נענו במבחן ככלי למידה בקורס פיזיולוגיה

Rozell, T. G., Johnson, J., Sexten, A., Rhodes, A. E. (2017). Correcting missed exam questions as a learning tool in a physiology course. Journal of College Science Teaching, 46 (5), 56-63

מחקר זה מתמקד ביישום טכניקה פדגוגית ככלי לשיפור למידתם של סטודנטים. כאשר סטודנטים אינם עונים על כל השאלות שניתנו במבחן, למידתם תשתפר במידה רבה יותר אם תינתן להם הזדמנות שניה לענות על השאלות שהם החמיצו מאשר אם התשובות תאמרנה ישירות מפי המורה. במאמר זה נבחנת השפעת מתן הזדמנות שניה לענות על שאלות מבחן על ביצועי הסטודנטים בהמשך הקורס. נמצא שכאשר הסטודנטים הינם רפלקטיביים ביחס לחומרי הקורס שלא הובנו היטב וכאשר הם מקבלים משוב מיידי מטעם המורה, הבנתם את החומר הנלמד משתפרת ועימה גם ציוניהם בהמשך הקורס.

המחקר נערך לאורך 7 שנים בהשתתפות 999 סטודנטים שלמדו בקורסי אנטומיה ופיזיולוגיה. לסטודנטים ניתנה הזדמנות לתקן שאלות במבחן אשר לא נענו ולקבל עד כמחצית מהנקודות שאבדו להם. המחקר בדק האם נתינת ציון מחדש שיפרה את הציונים שהסטודנטים קיבלו במבחני הקורס לאחר מכן, את הציונים של המבחן המסכם של הקורס ואת ציון הקורס בכללותו. כמו כן, בחנו החוקרות האם ישנו מספר אופטימלי לתדירות הענקת הזמנות שניה לנתינת ציון חדש אשר הוביל לשיפור ביצועי הסטודנטים.

ממצאי המחקר מצביעים על מתאם חיובי בין נתינת האפשרות לענות על שאלות מחדש במבחן ובין ציונים גבוהים במבחן הבא שהועבר לאחר מכן. עוד נמצא שסטודנטים אשר תיקנו לפחות מבחן אחד מחדש קיבלו ציונים טובים יותר במבחן הסופי ובציון הסופי של הקורס מאשר סטודנטים שלא קיבלו הזדמנות לתקן את מבחנם. בנוסף, סטודנטים אשר קיבלו לפחות 3 הזדמנויות לתקן מבחנים קיבלו ציונים גבוהים יותר במבחן הסופי ובציון הסופי של הקורס מסטודנטים אשר תיקנו פחות מ-3 מבחנים בקורס. 

לתקציר המאמר באנגלית

לקריאה נוספת:

מאה שנה של מחקר ציונים

לבחון את המבחן: מה קורה לנו במוח כשאנחנו צריכים לשלוף ידע בזמן בחינה?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya