תיאוריית הסבכה של הלמידה המקוונת של מבוגרים

Bannier, Betsy J. "The Trellis Theory of Adult Online Learning", International Journal of Information & Education Technology; 2014, Vol. 4 Issue 1, p12-17.

המטרה של מחקר זה הייתה לזהות ולהסביר את הגורמים שמניעים ומסייעים לסטודנטים מבוגרים הלומדים לתואר ראשון, להירשם לקורס מקוון ולסיימו בהצלחה.

העמקת ההבנה שלנו לגבי ההנעה של סטודנטים מבוגרים מקוונים תסייע לאנשי הסגל לענות באופן אפקטיבי יותר על הצרכים של הסטודנטים שלהם.

הבנת הגורמים הספציפיים שמניעים סטודנטים מבוגרים להירשם לקורסים מקוונים לתואר ראשון תסייע למנהלי התכנית בכיוון השיווק שלהם ובמאמצי גיוס הסטודנטים באופן אפקטיבי יותר.

ההבנה החדשה של ההנעה של הסטודנטים המבוגרים שנאספה ממחקר זה מושווית לתיאוריות ההנעה הקיימות, בייחוד לתיאוריית ההגדרה העצמית (self-determination theory), לתיאוריית המטרה (goal theory) ולתיאוריית התוחלת (expectancy-value theory).

ההבדלים וקווי הדמיון נבחנים באופן ביקורתי ותיאוריית סבכה (trellis theory) חדשה של למידה מקוונת מוצגת.


קישור לתקציר המאמר באנגלית


ראה גם:

למידה מקוונת: מניעים של לומדים בלמידה מתמדת (LLL) לבחור בקורסים מקוונים

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?