תולדות המחקר האיכותני בחינוך בישראל- מסע אישי

 

נעמה צבר בן-יהושע , " תולדות המחקר האיכותני בחינוך בישראל- מסע אישי," שבילי מחקר , שנתון המחקר של רשות המחקר במכון מופ"ת , שנתון מס' 17 תשע"א 2011.

אפשר לבחור את תולדותיו של נושא מסוים מנקודת מבט שונות: כרונולוגית- לפי שנים, תמטית – לפי נושאים, גאוגרפית- לפי מקום ועוד. פרופסור נעמה צבר בן-יהושע בחרה לתאר את גישת המחקר האיכותני בישראל על פני ציר הזמן, המאפשר לראות תהליכים מסוימים כביטוי לצמתים בהתפתחותו.

פרופסור נעמה צבר בן-יהושע מתארת את " המפנה הפרשני" שהתחולל אצלה מסוף שנות ה70 ואילך והתובנות שלה שהובילו להתפתחות המשמעותית ביותר בפרדיגמה האיכותית במערכת החינוך בישראל', מהפך מתודלוגי ורעיוני שפרופסור נעמה צבר בן-יהושע הנה המחולל העיקרי שלו בישראל.

 המאמר המלא מצורף מצד שמאל

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?