תוכנית עדות של ניצול: דגם הוראת השואה בגיל בית הספר היסודי

תוכנית הלימודים "עדות של ניצול" מבוססת על אלמנטים מתוך הרציונל של הוראת השואה כפי שמעובדת על ידי מוסד "יד ושם" לילדים צעירים (אף בגיל הגן) ועל ידי "יד לילד" שבבית לוחמי הגטאות (שתחום התמחותוהיא הוראת השואה לגיל הצעיר).חיבור עם קרבנות השואה כפרטים: אנשים בעלי שמות, ערכים והשקפות. זהו מפגש רב עוצמה בעיצוב תודעתו של הלומד.
 
מטרות
 תוכנית "עדות של ניצול" משלבת בתוכה מטרות שונות:
· התלמיד יכיר מושגי יסוד הקשורים בשואת העם היהודי ומלחמת העולם השנייה.
· התלמיד יבין את מושג הגזענות ואת הסכנה בהתפתחות הגזענות לשנאת עם.
· התלמיד ידע לנתח את הקשר בין השואה לבין חיים ריבוניים של העם היהודי במדינת ישראל.
· התלמיד ידע ויבין את סכנות הכחשת השואה בימינו ובעתיד.
· התלמיד יפתח רגש של הזדהות וכבוד כלפי ניצולי השואה.
במפגש עם ניצולי השואה מושגים יעדים נוספים:
·  חיבור עם קרבנות השואה כפרטים: אנשים בעלי שמות, ערכים והשקפות. זהו מפגש רב עוצמה בעיצוב תודעתו של הלומד.
  
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya