תוכנית "אקדמיה-כיתה" מנקודת המבט של המורה המכשיר

ארנון, ר' ופרסקו, ב' (2018), "תוכנית 'אקדמיה-כיתה' מנקודת המבט של המורה המכשיר", יום למידה בנושא: מחקר תוכנית "אקדמיה-כיתה", מכון מופ"ת, 9.10.2018

מטרה

"אקדמיה-כיתה" היא תוכנית הכשרת סטודנטים להוראה שמשלבת את פרחי ההוראה בצוות בית הספר ומעמיקה את הממד הקליני והמעשי בהכשרתם. מטרתה המשנית של התוכנית היא להשפיע על ההתפתחות המקצועית של המורים המכשירים. מחקר זה בדק, בין השאר, השפעת התוכנית על המוטיבציה של המורים ועל דרכי ההוראה שלהם, הסיפוק שהם חשים מהנחיית סטודנט, כמו גם הקשיים בעבודה זו. נושאים אלה נבחנו ביחס למשתני רקע של המורים, אפיוני ההכשרה לתפקיד והתמיכה והליווי שקיבלו.

ממצאים

המורים המכשירים הביעו שביעות רצון רבה מתוכנית "אקדמיה-כיתה" (ממוצע 4.06) וסברו כי היא בעלת תרומה לכל הגורמים המעורבים. התרומה למורים המכשירים הייתה גבוהה יחסית (ממוצע 3.88), אך, כצפוי, נמוכה מהתרומה לסטודנטים להוראה (ממוצע 4.49). עיקר ההשפעה של התוכנית על המורים המכשירים התגלתה בתחומים הבאים: מתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים שונים, בחינה מחדש וגיוון של דרכי ההוראה, שיפור כישורי ההנחיה וחיזוק המוטיבציה להמשיך לעסוק בהוראה והרצון להתפתח וללמוד דברים חדשים (ממוצעים בין 3.43 ל-4.15).

לקריאה נוספת

תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה: סקירת דגמים נבחרים

השפעת תכנית "אקדמיה-כיתה" על התפתחותם המקצועית של הסטודנטים להוראה מנקודת מבטם

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya