תוכנות סינכרוניות ללמידה מקוונת : המקרה של תוכנת Skype


אחת משאלות המחקר שנבדקת בשנים האחרונות בישראל ובמדינות אחרות בעולם נוגעת לתרומה של תוכנות סינכרוניות לניהול למידה מתוקשבת ( כגון תוכנת סקייפ) על הלמידה המקוונת של הלומדים ואיכות הלמידה. בישראל מובילים את המחקר החשוב בתחום זה חוקרי התקשוב החינוכי ד"ר אבנר כספי וד"ר אינה בלאו מהאוניברסיטה הפתוחה. באוסטרליה מובילים את המחקר לגבי יעילות הסקייפ בלמידה מתוקשבת שלושה חוקרים Parker, J., Boase-Jelinek, D. and Herrington, J.

סקייפ (Skype ) היא תוכנה peer-to-peer שמאפשרת למשתמשיה התכתבות בצ'ט, קיום ועידת חוזי (video conference), וועידות קוליות . יש מספר יתרונות שיש לסקייפ לעומת כלי תקשורת אחרים שהופכים אותה לבעלת פוטנציאל גבוה ללמידה ברשת (e-learning): סקייפ מאפשרת תקשורת מסוגים שונים (וידיאו, אודיו וצ'ט- פרטי או קבוצתי, העברת קבצים) בו-זמנית או לסירוגין, התוכנה והתקשורת ניתנות חינם ובעזרת ציוד פשוט (מיקרופון ומצלמה), דבר שהופך אותה לנגישה ללומדים ממוסדות ההשכלה ומביתם. סקייפ מתאפיינת ברמת גמישות גבוהה לצורכי הוראה שונים: ניתן בקלות לעבור בה מהרצאת המנחה לדיון "מסודר" (עם מתן זכות דיבור) או טבעי (המיקרופונים של כל הלומדים פתוחים בו-זמנית), לעבור מדיון במליאה לדיונים במספר קבוצות כאשר המנחה "מבקר" בקבוצות השונות.

ד"ר אבנר כספי וד"ר אינה בלאו טוענים בסקירת הספרות שלהם כי ממחקר גישוש שערך (Pan (2005 ) , שבדק את השימוש בטכנולוגיית סקייפ בהשכלה גבוהה, עולה כי דיון באמצעות התוכנה יצר אצל הלומדים תחושת למידה יעילה. במחקרו, סקייפ שימשה לתקשורת סינכרונית בועידת-קול וצ'ט להכנת משימה שיתופית בשני קורסים. התוכנה אפשרה אינטראקציה יעילה עם המנחה ובין הסטודנטים, סיפקה מידע, הבהרות ומשוב מיידי ובכך עודדה את הלמידה.

במחקר אחר של ד"ר אינה בלאו וד"ר אבנר כספי אותו הציגו בכנס מיט"ל 2007 ("השתתפות ויעילות הלמידה מרחוק בטכנולוגיית Skype–" ). הם מדווחים כי על תוצאות ראשוניות במחקר שלהם (עפ"י המצגת) :

• בכיתה שבה היה שימוש נרחב בצ'ט מצאנו הרבה יותר ביטויי קירבה בסקייפ מאשר פא"פ.
• עם זאת, בכיתה שבה רוב האינטראקציה בסקייפ הייתה בדיבור היו יותר ביטוי קירבה פא"פ.
• נראה כי כתיבה מעודדת ביטויי קירבה בין המשתתפים.
• השתתפות יחסית (אחוז השתתפות התלמיד מתוך סה"כ השתתפות) גדולה יותר בסקייפ

המחקר של החוקרים האוסטרלים, שהוצג בכנס הבינלאומי E-LEARN 2011 ,מצא כי שימוש בתוכנת סקייפ בקרב פרחי הוראה המתכשרים להוראה באוסטרליה תרם יותר לחוויית הלמידה המתוקשבת מאשר התוכנות האסינכרוניות המקובלות בקורסים מתוקשבים ( תוכנות  לניהול קורסים מתוקשבים מסוג LMS ).

 השימוש בסקייפ תרם רבות להתגבשות קהילת לומדים בקרב פרחי ההוראה ע"י יצירת תקשורת בזמן אמת בין הלומדים בקורס המתוקשב. פרחי ההוראה באוסטרליה אשר קיימו מפגשים קבוצתיים עם המרצה באמצעות תוכנת סקייפ דיווחו במחקר על תחושת לכידות גבוהה יותר ועל בהירות בהבנת המטלות שניתנו ע"י המרצה . עוד נמצא כי למרצה קל יותר להעביר משובים באמצעות מערכת הסקייפ והשימוש בערוץ סינכרוני בקורס אסינכרוני תורם רבות להבהרת המושגים והתהליכים אותם לימד. המסקנה של החוקרים האוסטרלים היא כי השילוב הוותיק והידוע של פורומים מתוקשבים בקורס מקוון אכן תורם ללומדים בכך שמחזק את הרפלקציה ואפשרויות החשיבה שלהם , אך לצד כלים אסינכרוניים אלו כדאי לשלב גם כלים סינכרוניים כגון תוכנת סקייפ.

 בינתיים, התפרסם באפריל 2011 כי מפתחי תוכנת סקייפ החליטו לפתח גרסה חינוכית שלה המיועדת לניהול למידה מתוקשבת ונראה על כן שהאפשרויות לשילוב כלים סינכרוניים בלמידה מתוקשבת בבתי ספר יהיו רבות ויעילות יותר בהשוואה למה שנעשה עד כה.

ראה גם סקירות קודמות בפורטל מס"ע בנושא :

שימוש בטכנולוגיית Skype בבתי ספר יסודיים 

שימוש באינטראקציה מבוססת סקייפ (Skype) בקורסים מתוקשבים – ממצאי מחקר

חשיבות רכיבים של תקשורת סינכרונית בקורסים מתוקשבים

מקורות המידע

מצגת של ד"ר אינה בלאו וד"ר אבנר כספי בכנס מיטל 2007

סקירת הספרות של ד"ר אינה בלאו וד"ר אבנר כספי


Parker, J., Boase-Jelinek, D. and Herrington, J. (2011) Perceptions and reflections: Using Skype chat to build a community of learners. In: E-LEARN 2011 - World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, 18-21 October 2011, Honolulu, Hawaii, USA.

ד"ר אבנר כספי ואינה בלאו, "השתתפות ויעילות הלמידה מרחוק בטכנולוגיית סקייפ" , האוניברסיטה הפתוחה , 2009.
מקור וקרדיט לסקירת הספרות : ד"ר אבנר כספי , ד"ר אינה בלאו , האוניברסיטה הפתוחה

Pan, C-C.S. (2005). Instructional use of Skype in an online graduate program. Paper presented on TCC 2005 Conference: Looking Back towards the Future? Hawaii. Retrieved December 26, 2006, from

 
Skype launches online learning platform , Luxembourg: Sat, 02 Apr 2011

קהילת המורים הבינלאומית המשתמשים בתוכנת סקייפ לניהול למידה מקוונת 

Projects on Skype in the classroom

Skype's New Education Platform Connects Classrooms Around the Globe

10 Ways to Use Skype in the Classroom

Tutorial #11: Using Skype in the Classroom

רשימת בתי ספר ומורים בעולם איתן ניתן ליצור ערוץ תקשורת לכיתות באמצעות סקייפ

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya