תובנות ממחקר לגבי לומדים בחינוך מרחוק, לגבי למידה ולגבי תמיכה בלומד

מאת: Richard West

West, Richard. " insights From Research on Distance Education Learners, Learning, and Learner Support", The American Journal of Distance Education 25. 3 (2011): 135.


מאמר זה סוקר את הרעיונות העיקריים שקושרו להגברת הלמידה של התלמיד ולתמיכה בתלמיד ותוארו בפרקים נבחרים מתוך המהדורה השנייה של הספר "המדריך ללמידה מרחוק"  (Handbook of Distance Education, 2007, הוצאת Moore).

פרקים אלה תיארו ממצאי מחקר שקושרו להשפעה של החינוך מרחוק ( למידה מרחוק)  על הלומדים בכלל (האוטונומיה של התלמיד, קוגניציה, למידה חברתית ושביעות רצון) כמו גם על תת-קבוצות מסוימות של תלמידים ושל מנחים המשתמשים בשירותים של למידה מרחוק (k-12, נשים ותלמידים בעלי מוגבלויות כמו גם ייעוץ אקדמי ושירותי ספריה).

מאמר זה מסכם בהמלצות קצרות למחקר עתידי בכל אחד מהתחומים הללו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya