תהליך ניהול משאבי אנוש במוסדות חינוכיים

Kurowicka E. (2019). The process of human resources management in educational institutions. Journal of Education, Health and Sport 9(9), 1212-1221

המטרה של ניהול משאבי אנוש בבתי ספר היא לתרום לשיפור איכות שירותי החינוך הניתנים במוסד. צוות בית הספר מהווה את הפוטנציאל האנושי במוסד, אשר כולל את המנהל, צוות המורים, הצוות האדמיניסטרטיבי וצוות השירות והאחזקה במוסד.

ניהול משאבי אנוש הוא גישה אסטרטגית להעסקה, פיתוח ודאגה לרווחת העובדים בארגון. באמצעות תהליכי ניהול משאבי אנוש בונה ההנהלה את כוח העבודה במוסד ובאמצעותו היא פועלת כדי להוביל את הארגון להשגת יעדיו.

ניהול משאבי אנוש מבוסס על פרקטיקות ופעילויות הקשורות להתנהגות עובדים, עמדותיהם, גישתם לעבודה (מוטיבציה) ויעילות הפעולות שלהם. הוא מתמקד בגיוס עובדים, פיתוחם המקצועי, הנעתם ושימורם בארגון. כמו כן, ניהול משאבי אנוש אחראי לניהול שכר, יחסי עבודה, בריאות ובטיחות תעסוקתית והטבות סוציאליות.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא כוח אדם בהוראה

 

אלמנטים של ניהול משאבי אנוש

ניהול מיטבי של משאבי אנושי עשוי להוביל לעלייה בשביעות רצונם של העובדים, להגברת מעורבותם בעבודה ובארגון ולשיפור באיכות ביצועי העבודה שלהם. כל אלה יתרמו להשגת היעדים והמטרות של הארגון. ניהול משאבי אנוש הוא תהליך מורכב הכרוך בפעילויות רבות היוצרות ביחד תהליך אינטגרטיבי וקוהרנטי. תהליך זה כולל את האלמנטים הבאים:

 1. תכנון: יצירת מסלולי קידום והזדמנויות להתפתחות מקצועית של העובדים, קבלת החלטות לגבי העסקה ופיטורין.
 2. גיוס עובדים: תהליך המתחיל בגיוס מועמדים שמתוכם ניתן יהיה לבחור את האדם המתאים ביותר לתפקיד.
 3. מיון: תהליך של איסוף מידע על המועמדים לעבודה ובחירת המועמד המתאים ביותר.
 4. הטמעת עובדים חדשים: הצגת העובד החדש לארגון, היכרות עם העובדים, הקצאת משימות ומתן תקופת הסתגלות.
 5. הערכה שיטתית של העבודה: תהליך ההערכה של עמדות העובדים, מאפיינים אישיים, התנהגותם ורמת הביצוע שלהם במשימות הרלוונטיות למטרות ולייעוד של הארגון.
 6. הנעת עובדים: באמצעות התייחסות אישית של המנהל לעובד, למידה של צרכיו וציפיותיו ויצירת תנאי העבודה ההולמים את כישוריו וצרכיו.

 

תפקיד המנהל בניהול משאבי אנוש בבית הספר

למנהל דרוש ידע תאורטי בתחום של ארגונים וניהול מערכות חינוך. כמו כן, עליו להיות בעל יכולת ליישם את הידע התאורטי בתוך בית הספר. בה בעת שהוא פועל להשגת מטרות הארגון עליו לתת מענה לצרכים של עובדיו. חשוב שלמנהל תהיה היכולת לנהל לטווח ארוך וליישם מדיניות בבית הספר, כמו גם היכולת לנהל צוות. יש חשיבות לכך שהמנהל יפעל ליצירת סביבה מיטיבה למורים ולכל צוות בית הספר. תפקידו של המנהל כולל:

 1. בחירה נכונה של עובדים בהתאם לצורכי בית הספר.
 2. נקיטת פעולות שמטרתן התפתחות מקצועית ואישית של העובדים.
 3. מעקב אחר יישום המשימות של העובדים והערכה הוגנת ואובייקטיבית של ביצועיהם ותוצאות עבודתם.
 4. ניהול רישומים של תהליך כוח האדם.

למנהל מוסד חינוכי יש מחויבויות כלפי כוח האדם העובד בו. על המנהל להציג לעובדים המבצעים את העבודה, היקף תפקידם, אופן ביצוע עבודה בתפקידים ייעודיים וזכויותיהם הבסיסיות. עליו לארגן את העבודה באופן המבטיח ניצול מלא של זמן העבודה והשגת יעדי הארגון תוך שימוש בכישרונותיהם ובכישוריהם של העובדים. עליו לארגן תהליכי עבודה באופן שמפחית את העומס על העובדים. עליו למנוע אפליה בעבודה, במיוחד על רקע מין, גיל, מוגבלות, גזע, דת, לאום, אמונות פוליטיות, חברות באיגוד מקצועי, מוצא אתני, דת ואוריינטציה מינית. עליו לספק תנאי עבודה בטוחים והיגייניים ולקיים הדרכה שיטתית של העובדים בתחום הבריאות והבטיחות התעסוקתית. המנהל אחראי לתשלום השכר לעובדים במועד. עליו לסייע להם בפיתוח כישוריהם המקצועיים ולענות על צורכיהם הסוציאליים ככל שניתן. בהערכת ביצועיהם של העובדים עליו להחיל קריטריונים אובייקטיביים והוגנים.

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya