תהליך למידה בתוך קבוצת מחקר חינוכי: גישה ללמידה של שיטות מחקר איכותניות

Hernandez-Hernandez, Fernando; Sancho-Gil, Juana M. "A learning process within an education research group: an approach to learning qualitative research methods", International Journal of Social Research Methodology. Nov2015, Vol. 18 Issue 6, p651-667.

מאמר זה נסמך על ההיסטוריה של Esbrina, קבוצת מחקר מבוססת בספרד בעלת כמעט 20 שנות ניסיון ומסורת מושרשת של למידה ורפלקציה עצמית.

המחברים מנתחים את ההקשרים החברתיים והאקדמיים שבהם הקבוצה נוצרה וזכתה להכרה. הם מציגים את הרקע של חברי הקבוצה, נטיות ותפקידים, כדי לספק תובנה לגבי המתחים שהתעוררו בהחלטה על נושאי מחקר, גישות מתודולוגיות ושיטות מחקר.

המחברים מתמקדים בשני פרויקטים ספציפיים וחוקרים תהליכי למידה של אלה המעורבים בהם: הפרויקט הראשון מערב מיקרו-אתנוגרפיה, שעבורו המחברים בוחנים את תהליך החניכות שלהם דרך ראיונות, תצפית, ניתוח היקשי ותיעוד ויזואלי.

הפרויקט השני מערב אתנוגרפיה שיתופית, שעבורו המחברים נותנים הסבר אנליטי לגבי האופן שבו הם יצרו דרכים שונות של למידה באמצעות שיתוף פעולה וסיפור סיפורים.

לאורך המאמר, המחברים עורכים רפלקציה לגבי הנחישות שלהם ליצור סביבה ללמידת שיטות שבה הם מאתגרים באופן קבוע את אזור הנוחות שלהם על ידי ניסיון לערוך מחקר על נושאים המערבים למידה אותנטית.

ההיבט החדשני ביותר של התהליך הוא שחוקרים בכירים וזוטרים, כולל מנהלי הקבוצה, ממלאים הן את תפקיד המורים והן את תפקיד הלומדים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

החוצה לעולם ופנימה לעצמי: הוראת מחקר איכותני בהכשרה לחינוך


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    איך אני יכולה למצוא את המאמר הזה ולהדפיס אותו??

    פורסמה ב 08/06/2016 ע״י נסרין דעאס
    מה דעתך?
yyya