תגובה למאמרה של רות קלארק (Ruth Clark) "למה משחקים לא מלמדים"

Sharon Boller. "A Counterpoint to Ruth Clark’s “Why Games Don’t Teach”. 
 published  in March 12 2013


המחברת מתייחסת למאמרה של רות קלארק (Ruth Clark), "למה משחקים לא מלמדים", שפורסם בפברואר בכתב העת Learning Solutions.  )  יש סיכום בעברית בפורטל מס"ע .

משחקים מלמדים; משחקים שמתוכננים בצורה גרועה לא מלמדים
המחברת טוענת כי ד"ר קלארק אינה טוענת למעשה כי משחקים הם בלתי אפקטיביים ככלים ללמידה. אלא קלארק טוענת כי משחקים שמתוכננים באופן גרוע לא מלמדים, ולא שכל המשחקים לא מלמדים.
המחברת מסבירה להלן מדוע היא אינה מסכימה עם דבריה של ד"ר קלארק.

תלוי איך מפרשים את הנתונים
הטיעון של קלארק לגבי מחסור במחקר מתמקד במחקר-מטא אחד הכולל מחקרים רבים אחרים לגבי היעילות של משחקים ללמידה.
קלארק טוענת כי מחקר זה מצביע על כך שלא קיים קשר ברור המוכיח כי משחקים אפקטיביים ככלים ללמידה.

אולם, Dr. Karl Kapp, בספרו The Gamification of Learning and Instruction, משתמש באותו מחקר-מטא כדי להציג את ההוכחה לערכם של המשחקים.
בייחוד, הטקסונומיה שהוא מספק מראה שסוג הידע, אסטרטגיות הלימוד והאלמנטים של המשחק הם בעלי ערך רב.

Dr. Richard Van Eck, פרופסור חבר ב- University of North Dakota ומנהל בוגר של התכנית לתואר שני Instructional Design and Technology, כתב מאמר בשנת 2006 שכותרתו הייתה"למידה המבוססת על משחקים דיגיטליים" (Digital Game-Based Learning).

Dr. Van Eck טען כי הוא מאמין שעלינו לשנות את המסר שלנו.
אם נמשיך להטיף רק שמשחקים יכולים להיות אפקטיביים, נהיה חשופים לסכנה של יצירת הרושם שכל המשחקים טובים עבור כל הלומדים ועבור כל תוצאות הלמידה, אף על פי שאין זה המקרה.

מה שעלינו לעשות כעת הוא :

(1) מחקר המסביר מדוע משחקים הם אפקטיביים
ו-2) לכתוב קווי הנחיה מעשיים לגבי כיצד, מתי, עם מי ובאילו תנאים ניתן לשלב את המשחקים בתהליך הלמידה כדי למקסם את פוטנציאל הלמידה שלהם.

המחברת חושבת גם כי קריאתו של Dr. Van Eck לקווי הנחייה מעשיים לגבי מתי להשתמש במשחקים היא מה שד"ר קלארק קיוותה להשיג.

ד"ר קלארק הביעה את דאגתה מהמחסור במחקרים המשווים גישה המבוססת על משחק לגישה שאינה מבוססת על משחק. המחברת משתפת את הקוראים בשלושה מחקרים טובים בנושא זה שנערכו על ידי Dr. Richard Blunt בשנת 2009.

Dr. Blunt היה מנהל התכניות של המחלקה Defense Advanced Distributed Learning Initiative. תחום המומחיות שלו הוא תכנון סימולציות ומשחקים.

המחקרים של Blunt הראו קורלציה משמעותית בין השימוש במשחקים לבין הביצוע לאחר מכן במבחן.

Blunt תיאר במאמרו את התוצאות: שלושה מחקרים נערכו באוניברסיטה כדי לבחון את ההבדלים בהישגים הלימודיים בין סטודנטים שהשתמשו במהלך הלמידה במשחקי וידאו לבין כאלה שלא השתמשו במשחקים.

שלושה משחקי וידאו שונים נוספו לכמחצית מהכיתות בשלושה קורסים באוניברסיטה.

מבחנים זהים שימשו בכל הקורסים לאיסוף הנתונים שכללו שימוש במשחק, ציוני המבחנים, מין, מוצא וגיל.
נמצא כי ממוצע הציונים של הסטודנטים בכיתות שבהן השתמשו במשחק היה גבוה יותר באופן ניכר מאשר ממוצע הציונים בכיתות שבהן לא השתמשו במשחק.

ניתן תמיד להשתמש במחקרים רבים יותר, אבל קיים מספיק מחקר כדי שנוכל לנקוט פעולה
המחברת מאמינה במחקר מתמשך על ידי אלה שיכולים להקדיש את תשומת לבם ואת זמנם למחקר זה ולחלוק את תוצאותיו עם אנשי המקצוע.
אולם, היא לא תתעלם מהמחקרים הרבים שהיא מאמינה שכבר קיימים כדי להראות שלמשחקים יש השפעה על הלמידה...וכדי להראות שאנשים דורשים הנעה ומעורבות כדי ללמוד.

המחברת חושבת שמתכנן של משחקים לימודיים יכול לעשות ניתוח של קהל השומעים ולנסח תכנית פעולה לגבי הסוג הטוב ביותר של משחק עבור קהל היעד.

המשחקים הם כלי הוראה יעילים והרבה יותר אפקטיביים מאשר פתרונות רבים בנוסח "הקלק על הבא כדי להמשיך".
משחק מתוכנן היטב מאפשר לאנשים לקבל תועלת מהמשוב המציע מידע מתמשך לגבי אופן הביצוע שלהם את המטלה.
משחק מעין זה מציע הקשר בעל ערך ויכול לתת לאנשים תרגול טוב יותר מאשר סוגים אחרים של פתרונות למידה.

המחברת מסכימה עם ד"ר קלארק כי משחקים המתוכננים באופן גרוע לא יעבדו היטב – אבל כך גם דיון קבוצתי, חידון או משחק תפקידים המתוכננים גרוע.

המחברת מסכמת את דעתה לגבי הקשר בין אלמנטים של משחק לאלמנטים של למידה במאמרה בבלוג שלה, למידה מבוססת משחק, מדוע זה פועל?" (Game-Based Learning: Why Does It Work) .


קישור למאמר באנגלית

ראה גם
למה המשחקים לא מלמדים?

 ראה גם : מאמרים נוספים בפורטל מס"ע העוסקים במשחקי מחשב לימודיים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya