תבחינים להערכת למידה בצוותי לומדים, צוותי פרויקט

מקור:  צוות ביה"ס המשולב הרצל, חיפה

יותר ויותר פעילויות נערכות היום בבתי ספר יסודיים תוך התבססות על עבודת צוות של תלמידים בפרויקטים חינוכיים או מטלות שיתופיות לגיבוש תוצרי למידה. לאור זאת, יש חשיבות להערכה יעילה ואוטנטית של צוותי הלומדים בכל שלבי ההתמודדות שלהם. במקומות שונים בארץ ובעולם מפתחים מחווני הערכה לעבודת צוות והתבחין אשר פותח ע"י צוות מורי ביה"ס הרצל בחיפה הנו אחד המעניינים והמומלצים.  מאפייני התבחין להערכת למידה של צוות פרויקט/תוצר בביה"ס יסודי: שלבים – בתחילת הדרך, בדרך אל היעד, השגת היעד התחומים: עבודת צוות, תכנים, עמידה בלוח זמנים.

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/herzel/mikzoot/tezuna/iva_learning.htm

תבחינים להערכת תרומת הלומד בצוות פרויקט (בתי ספר בארה"ב) - ראו קובץ מצורף מימין

תבחינים להערכת עבודת צוות של תלמידים בבניית פרויקט מתוקשב מסוג WEBQUEST (בתי ספר בארה"ב).

 מחוון להערכת עבודת צוות מתוקשבת (האוניברסיטה הפתוחה).

The Effective Collaborator Rubric for Group Project Evaluation

Group processing evaluation form

Web project rubric

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya