שקר – חקירה סמנטית

סוברן, ת' (2014). שקר – חקירה סמנטית. דפים, 57, 154-137.

המאמר מתחקה אחרי קשרי משמעות בשדה הסמנטי של מילות ה'שקר'. הוא מציע כלים בלשניים-סמנטיים שיבהירו את מעמדו ואת תוכנו של מושג מופשט כ'שקר'. המאמר עושה שימוש בכלי ניתוח סמנטיים שפיתחה הסמנטיקה הקוגניטיבית התאורטית בעשורים האחרונים מתוך ביקורת על המושג הקלסי והצר של ה'הגדרה'. נפרסים בו גוני המשמעות של המושג המופשט 'שקר' וקרוביו, יחסי משמעות בין מילות השדה, צירופי הלשון והמבעים הציוריים.

יש למאמר גם צד יישומי חינוכי: המאמר מזמן הכרה של תהליכים מדעיים, של ויכוחים מדעיים ואופני התחלפות של פרדיגמות תאורטיות; הוא מציע סובלנות מחשבתית ודוחה קוטביות וחיפוש אחר גבולות חדים שאינם בנמצא; במישור הידע המאמר מציע התוודעות לחדוות הגילוי של אוצרות הלשון ושל דקויות הלשון, ובמישור החינוכי-מוסרי הוא מצביע על הקשר שבין עולם השיח לבין ערכים של יושר, דיווח אמת, עדות אמת וחשיבות האמון בין דוברים כתנאי מכונן לעצם קיומו של השיח.

ראה גם:

ראיון עם פרופ' תמר סוברן באנציקלופדיית ynet

ספרה האחרון של פרופ' תמר סוברן בהוצאת Routledge

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya