שפת חשיבה של מורי מורים במכללות להכשרת מורים במערכת החינוך הערבית בישראל – השלכות להכשרת מורים

מקור: דוח מחקר, מכללת אלקסמי, באקה אלג'רביה

המחקר בא לבדוק את שפת החשיבה של מורי מורים במכללות להכשרת מורים במערכת החינוך הערבית בישראל. שפת החשיבה כוללת את כל המילים וצורות התקשורת הקיימות בשפה הטבעית, והמתייחסות לתהליכי חשיבה ולתוצריה. שפת חשיבה מתייחסת למונחים ולמושגים שבהם משתמשים בכיתה כדי לדבר על חשיבה ולדרך שבאמצעותה השפה שבה משתמשים יכולה לעודד ולפתח חשיבה ברמה טובה. המחקר שואל האם שפת מורי המורים עשירה בשפת החשיבה? האם קיימת שונות בין המורים לפי מקצוע ההוראה?

אוכלוסיית המחקר כללה 18 מורי מורים ממכללות במגזר הערבי ובהם מורים לערבית כשפת אם, מורים למתמטיקה ומורים לאנגלית. כלי המחקר היו צפייה בשיעורים ותיעודם וניתוח תוכן של הפרוטוקולים.

בין הממצאים: שפת החשיבה של מורי המורים שנבדקו אינה עשירה, לפעמים היא מעורפלת וכללית; שפת החשיבה של מורי המורים למתמטיקה עשירה יותר מאשר זו של המורים לערבית ולאנגלית.

 לדעת החוקר מורי מורים צריכים להשתמש באופן קבוע במינוח מדויק של שפת החשיבה במטרה להופכה לחלק בלתי נפרד מהדיון בשיעוריהם, להציג שאלות ביקורתיות, לתת לסטודנטים אפשרות להציג נתונים במקום לספק להם פתרונות, לתת הנחיות המלמדות משמעות, לדייק להימנע מהכללות  ולפתח מטא קוגניציה. המחקר הוא ראשוני מסוגו במוסדות ההכשרה במגזר הערבי ובעל חשיבות רבה לשיפור תהליכי ההכשרה.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?