שלבי התפתחות מקצועית-אישית ממורה למורה מקוון

מקור וקרדיט:
 
אברום רותם ועידית אבני . "שלבי התפתחות מקצועית-אישית ממורה למורה מקוון", מרץ 2009
  
מודעות למאפיינים של שלבי התפתחות מקצועית של המורה המקוון, כמו גם התפתחות המודעות הטכנולוגית של המוסד החינוכי בו הוא עובד, הינה אמצעי משמעותי למימוש חזון חינוכי של שילוב טכנולוגיות תקשוב ומידע בהוראה –למידה כאורח חיים.
 במסגרת הצורך לאחידות בטרמינולוגיה של מושגי היסוד, התפיסות והציפיות עליהם מושתת שילוב הטכנולוגיה בהוראה-למידה, וכמענה רלוונטי ואוטנטי לצרכי המורים בשטח, מובא בזאת תאור 5 שלבי התפתחות מורה מקוון: (1) היכרות וכניסה, (2) אשליית הידע, (3) מעורבות, (4) התמודדות ו- (5) בשלות. בתיאור זה נמצא אפיון תפקודים שונים של מורה מקוון בהוראה-למידה כמורה בכתה ובסביבה מקוונת בכל אחד משלבי התפתחותו המקצועית-אישית המתוארים כאן בממדים הבאים: תפיסת המורה את עצמו בשלב התפתחותו והסיפור האישי של המורה המבטא שלב זה. בהמשך מתואר אופן פעילות המורה בסביבה המקוונת בכל שלב בהתפתחותו על פי הממדים הבאים: תאור הסביבה המקוונת המופעלת בכל שלב, התכנים והחומרים בהם הוא משתמש במהלך הוראתו, ותהליך ההוראה עצמו. לצד תאור זה, מותווה התפתחות מקבילה בהיבט המוסדי, כחלק הכרחי להטמעה משמעותית של תרבות התקשוב בבית הספר, בהיקף המורים השותפים הלכה למעשה בתהליך, ובאיכות פעילותם בהוראה-למידה המקוונת.
אפיון שלבי התפתחותו המקצועית-אישית של המורה המקוון, המובא במאמר זה, מאפשר הבנה טובה יותר של תכנון ויישום התהליך המורכב של ההוראה והלמידה בפרדיגמה חינוכית חדשה, המהווה שינוי מהותי בתפיסת תפקיד המורה, כמו גם בתפקיד בית הספר ובהתפתחות התלמיד בשנות שהייתו בו.
מה דעתך?

    הקישור למאמר המלא אינו נפתח, מבקשת לשלוח לצורך עבודת סמנריוןתודה.

    פורסמה ב 09/04/2012 ע״י אירית אילוז

    אכן, היית חוסכת את הבקשה באמצעות חיפוש קטן בגוגל שהיה עושה נפלאות… פשוט עברתי אתר מתי שהוא בין לבין.האתר בחדש: avrumrotem.comהמאמר שאת מחפשת:http://www.avrumrotem.022.co.il/BRPortalStorage/a/25/37/01-utvHaNwAdo.pdfבהצלחה, אברום רותם.

    פורסמה ב 09/04/2012 ע״י אברום רותם
    מה דעתך?