שיתוף פרחי הוראה ומורים חונכים במודל הכשרה ייחודי (PDS) בהגדרת קריטריונים ובבניית מחוון להערכת פרחי הוראה

מקור:
כנס תכנון לימודים בעידן של סטנדרטים, המכללה האקדמית בית-ברל
 
המצגת מכסה את הנושאים הבאים:
תהליך בניית קריטריונים להכנת התלקיט (היומן הפדגוגי)
קריטריונים להערכה בבית הספר
קריטריונים להערכה בקבוצת הסטודנטים
קריטריונים להערכה בכיתה
תהליך בניית קריטריונים להערכת העבודה המעשית
תהליך בניית קריטריונים להערכת העבודה המעשית - ממצאים
תפקידי המחוון, הערכה מעצבת, הערכה מסכמת
נקודות העוצמה של התהליך המשותף
 
 
ראו מצגת מקורית מצורפת בסרגל מצד ימין
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya