שיתוף בין מכללה לשדה ויצירת ידע באמצעות מחקר פעולה

מטרת המחקר הייתה לפתח דגם של שיתוף פעולה בין המכללה לבין השדה באמצעות התנסות של חוקרים מן המכללה ומורי בית הספר במחקר פעולה וחקר סוגיה משמעותית לבית הספר, תוך יצירת ידע ותובנות שישרתו אותו באופן מעשי ויתרמו לידע החינוכי הכללי. סוגיית המחקר שנבחרה הייתה "פתיחת שלשות" דהיינו, ארגון גמיש של שלוש כיתות באותו מקצוע לימוד לשלוש קבוצות, על פי נושאים ועל פי צורכי התלמידים וה"תל"ן".

העבודה מתארת את תהליך המחקר השיתופי ואת מערכות היחסים שהתפתחו במהלכו. השתתפו במחקר שתי חוקרות מן המכללה ושלוש מורות בחטיבת ביניים בבית ספר מקיף אזורי. כלי המחקר כללו ראיונות, תצפיות ושאלונים.

נמצא כי התהליך של פתיחת שלשות מתקיים בעיקר במקצועות: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, חינוך גופני ומעט בתנ"ך. מן ההיבט הפדגוגי-מקצועי נמצאו מודלים שונים לפתיחת השלשות, מן ההיבט הארגוני נמצא כי התנאים הנחוצים לכך הם: התאמה במערכת השעות, מיקום קרוב של הכיתות הרלוונטיות ותכנון והערכות מראש על ידי איש צוות אחראי, מן ההיבט החברתי המורות והתלמידים דיווחו אמנם על יתרון בשבירת המסגרת השגרתית, אך לא כגורם משמעותי, מן ההיבט האישי התברר כי פתיחת שלשות מתאימה למורות שונות.

המחקר נערך במסגרת המכללה האקדמית בית ברל.

דוח המחקר נמצאא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya