שיקולי דעת של מורים טירונים בניתוח אירוע חינוכי-לימודי

מקור:

 Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27 , 2002  Achva college of education, Israel

מאמר זה בוחן את שיקולי הדעת של מורים טירונים בניתוח אירוע שהתרחש במהלך עבודתם בהוראה. המאמר מציג מחד את הפוטנציאל הטמון בשימוש בחקר אירוע  כאמצעי לטיפוח שיקולי הדעת של המורים בהתמודדות עם דילמות בהוראה, ומאידך הוא מצביע על קשיים שעולים מניתוח שיקולי הדעת של המורים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya