שיפור אמונות אפיסטמולוגיות ושיפוט מוסרי דרך תכנית חינוכית מבוססת STS לאתיקה מדעית

מאת: Han Hyemin

Han, Hyemin . Jeong, Changwoo. " Improving Epistemological Beliefs and Moral Judgment Through an STS-Based Science Ethics Education Program." Science & Engineering Ethics. Mar2014, Vol. 20 Issue 1, p197-220. 24p.המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

מחקר זה מתאר פיתוח של תכנית לימודים בקוריאה, לחינוך מדעי אתי המבוססת על STS לתלמידי בית הספר התיכון המתמחים או מתכוננים להתמחות בעתיד במדעים ובהנדסה.

התכנית החינוכית כוללת חומרים מתחומי הפילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה, אתיקה של מדע וטכנולוגיה, ותיאוריות המבוססות על STS. החוקרים קיוו שהתכניות החינוכיות האתיות שלהם יקדמו ויפתחו אמונות אפיסטומולוגיות ופיתוח שיקול דעת מוסרי. מרכיבים פסיכולוגיים אלה נבנו לצורך פתרון דילמות חברתיות ואתיות מורכבות בתחומי המדעים וההנדסה. כפי שצויין בתחילה, התכנית הועברה לתלמידי בתי ספר תיכון בקוריאה שלומדים מדעים והנדסה.

כדי למדוד את ההשפעות של תכנית זאת החוקרים השתמשו במדדי הערכה איכותיים. הממצאים הצביעו על התפתחות משמעותית ביותר גם באמונות אפיסטומולוגיות וגם בשיפוט מוסרי.

לסיכום, החוקרים דנים בקצרה בצורך בפיתוח אמונות אפיסטומולוגיות ושיקול דעת מוסרי תוך שימוש בתכנית מדעית אתית המבוססת על STS.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya