שינויים שחלו לאורך זמן בתפיסות מרצים בשילוב האינטרנט בהוראה

 
בתוך: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה,2007, האוניברסיטה הפתוחה. ספר הכינוס, ע"ע 241- 247.
מחקר זה שם למטרה לבחון כיצד משתנה, לאורך זמן, תפיסת המרצים לגבי היבטים שונים בשילוב האינטרנט בהוראה. שאלות המחקר העיקריות נחלקות לשלושה מישורים, והם: 1. במישור המרצה- אילו שינויים חלו במוטיבציית המרצה, בתפיסתו את שילוב האתר בתהליך ההוראה ומידת התמודדותו עם קשיים בפיתוח האתר, 2. במישור האתר – אילו שינויים חלו במידת ואופן השימוש בתכנים באתר, במידת מעורבות המרצה בקבוצות דיון ובמידת השימוש באינטרנט כמאפשר תקשורת עם הסטודנטים, ו3. במישור הסטודנט – אילו שינויים חלו בתפיסת המרצה את רמת מוטיבציית הסטודנטים, את מידת הלמידה ברשת ואת מידת התמודדות הסטודנטים עם קשיים טכנולוגיים. כדי לבחון זאת, נערכו ראיונות קדם (PRE ) עם 17 מרצים נבחרים בשנת הלימודים 2001. לאחר 4 שנות שילוב האינטרנט, בשנת הלימודים 2005, רואיינו שוב המרצים ראיונות סיום (POST ). ראיונות המרצים נותחו ואמירותיהם קודדו באמצעות סולם מדידה בן 5 דרגות שפותח לצרכי מחקר זה.
  
מסקנות ראשוניות של המחקר:
  • תפיסת המרצים לגבי שילוב האינטרנט בהוראה ברובה חיובית (בינונית ומעלה – הן בשנת 2001 והן בשנת 2005). ממצא זה מאושש את הנעשה בפועל באתרים – גישתם החיובית היא שהובילה אותם לעשות שימוש פדגוגי שונה ומעניין, ולנצל את יתרונות המדיה במישורים השונים. היישום ההולך וגדל עם השנים של יתרונות המדיה בא לידי ביטוי בשימוש מגוון באתר- הן כבמה לפרסום מגוון תכנים והן כמאפשר תקשורת לתהליכי למידה המשלבים הפעלות.
  • שינוי תפיסת המרצים לאורך זמן נמצא חיובית במספר היבטים. הבולטים שבהם הם השינויים המתייחסים לטכנולוגיה – העדר קשיי פיתוח והעדר קשיים טכנולוגיים בשימוש הסטודנטים. כמו כן נמצא שינוי לטובה בתפיסת המרצים את מוטיבציית הסטודנטים ללמידה ברשת. ניתן להסביר זאת על ידי מיומנות שימוש גבוה שנרכשה לאורך זמן הן מצד המרצים והן מצד הסטודנטים, כמו גם תשתיות טובות יותר ומעטפת יציבה. בהעדר קשיים טכנולוגיים – לומדים הסטודנטים להפיק את המיטב מהאתר ולהתמקד בתהליכי הלמידה שברשת, דבר שמוביל למוטיבציה שגדלה עם השנים.
  • יחד עם זאת, במהלך השנים ניכרת ירידה ברמת המוטיבציה של המרצים, אמנם המוטיבציה גבוהה מלכתחילה אך ניתן להבין מתוך הראיונות כי ישנה תחושה של מיצוי אפשרויות הכלי ככלי – האתר הופך לכלי עזר להוראה ואינו מהווה חידוש טכנולוגי המאתגר את המרצה ברמה הפדגוגית. תחושת האתגר שחשו בתחילת הדרך מפנה את מקומה לתחושת מיצוי ו"עייפות".
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya