שינויים במגמות שיפוט של כתיבה אקדמית של ספרים במאה ה-21

 

שפרלינג, ד' (2018). שינויים במגמות שיפוט של כתיבה אקדמית של ספרים במאה ה-21. עורכת: ליאת יוספסברג בן-יהושע. מרכז המידע הבין-מכללתי, מכון מופ"ת

 

סקירה זו מתארת את השינויים בהוצאות הספרים האקדמיות בעקבות תמורות רבות שחלו בתחום בשנים האחרונות. עיקרן של תמורות אלה הן הפרסום הדיגיטלי, הנגישות הפתוחה למקורות מידע, יכולת הוצאה עצמית של ספרים, ירידה במכירות הספרים המודפסים והשינויים הכלליים יותר שהתרחשו בחברה הנוגעים לאופני הלמידה, לתקשורת בין-אישית ולכתיבה. בייחוד הסקירה מבקשת לבחון אם השתנו גם ההיבטים האלה: הקפדה על סגנון הכתיבה האקדמית ועל כללי השימוש בהפניות.

בתחילת הסקירה מופיע תיאור מפורט וממוקד של המאפיינים הבולטים של הכתיבה האקדמית, זאת כדי להבחין בינה ובין סגנונות כתיבה אחרים. בהמשך, באמצעות פנייה להנחיות למחברים בהוצאות השונות, בוצעה סקירת אתרי המרשתת של הוצאות הספרים ותכתובת עם עורכיהן, נבחנות השאלות האם השינויים האלה משתקפים בעבודת הוצאות הספרים, ואם כן, באיזו מידה. לאחר מכן, מובאים בסקירה מחקרים ועדויות מהספרות המצביעים על קשר אפשרי בין הקפדה על כללי הכתיבה האקדמית ובין הגידול בתפוצת הספרים האקדמיים והשימוש בהם בקרב חוקרים בתחומי מדעי החברה והרוח. בחלק האחרון של הסקירה נידונים עיקרי הממצאים וסיכומם, בשים לב לשאלה המרכזית שנבחנה בסקירה.

ממצאי הסקירה מצביעים על תחילתה של מגמה המבקשת להגמיש את יחסן של הוצאות הספרים האקדמיות כלפי כללי הכתיבה האקדמית באמצעות תבניות חדשות של פרסום וכלים טכנולוגיים המגדילים את תפוצת הספרים האקדמיים. מגמה זו חושפת פער בין הצהרותיהם של שחקנים במערך הפרסום האקדמי ובין מעשיהם בפועל.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת

על המבט הכפול של מחבר ההיפרטקסט – ככותב וכקורא

תשע אסטרטגיות לפרסום המחקר שלכם

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya