שימוש בפייסבוק בכיתה: שילוב בין דיונים בכיתה לדיונים מקוונים בשיעורים

Adrian McDonald. "Facebook in the Classroom: Integration of Online and Classroom Debates into Classes", ako_admin (Ako Administrator) on 14 March 2013.

המחבר Adrian McDonald מתאר כיצד שילוב בין דיונים בכיתה לדיונים מקוונים בקורס לתואר ראשון יכול להועיל ללומדים.

המחבר , מרצה באוניברסיטה  (גיאופיסיקה) ביקש להשתמש בכלים המקוונים של הפייסבוק על מנת להגביר את מעורבות הלומד בקורס.

למחבר היו ארבע מטרות:

1. לזהות את התועלות של דיון מקוון בתוך ההקשר של הקורס;

2. לזהות את ההתנסות בעת שילוב דיונים א-סינכרוניים מקוונים בקורס בהתבסס על ניסיון קודם;

3. לזהות את סוגיות היישום הרלוונטיות במיוחד בתהליך תכנון הקורס;

ו-4. לזהות את חומר היעץ הרלוונטי שניתן להיעזר בו כדי לסייע ביישום.

המחבר בחן חלק מהתועלות של שילוב בין דיונים בכיתה לדיונים מקוונים בקורס לתואר ראשון PHYS316 – Geophysical Fluid Dynamics.

הנתונים נאספו על סמך הערכות שניתנו לקורס ומשאלונים שמולאו על ידי הסטודנטים בקורס כדי שיספקו משוב לגבי הדיונים המקוונים וחלק ההערכה.

המחבר מצא שהמרכיב המקוון של הקורס המועבר במקביל באמצעות הפייסבוק , מעודד את הסטודנטים לחקור באופן מקוון, מגביר את הלמידה 'השיתופית', ומפתח מיומנויות אוריינות.

הגמישות של מעורבות בדיון א-סינכרוני מקוון מאפשרת גם השתתפות לאחר הכנה מסוימת וגם מחקר וזמן שיתופי רב יותר כדי לתרום לדיון מאשר הדיונים שמתנהלים בכיתה בלבד.

אולם, תמיכה בדיונים בכיתה מאפשרת להדגיש את מטרות הלמידה ולפתח את מיומנויות ההצגה בעל-פה.

התועלות ללומדים מהפרקטיקה כוללות הזדמנויות ללמידה שיתופית, מעורבות גדולה יותר של הלומדים, קשר מוגבר בין הסגל האקדמי לסטודנט, עידוד למידה פעילה, ומאפשר מכניזם למתן משוב בזמן המתאים לגבי החומר שהוערך.

יישום

המחבר בחן מספר דרכים ליישם שילוב בין דיונים בכיתה לדיונים מקוונים  (מרחב קבוצה מקוונת בפייסבוק ) והגיע לאסטרטגיה הבאה:

- דיון ראשוני מקוון בין המנחה לבין הסטודנטים ובין הסטודנטים לעמיתיהם מאפשר התפתחות של נושאים שנבחרו על ידי הסטודנטים ומגבירים את מעורבותם בלמידה.

- תמיכה בהצגה בעל-פה קבוצתית, המאפשרת בחינה מפורטת יותר של נושאים מסוימים שנבחרו על ידי המנחה ועל ידי הסטודנטים.

- דיון מקוון שני המאפשר הכללה של נושאים נוספים ופיתוח של חומר בהתבסס על התוכן שזוהה על ידי הלומדים.

- דיון בעל-פה מסכם בכיתה המאפשר גם לספק הזדמנות לבחון את ההבנה של הכיתה.

קישור למאמר באנגלית

Facebook in the Classroom: Integration of Online and Classroom Debates into Classes

ראה גם:

תרומת הפייסבוק להוראה בקורסים באקדמיה

ללמוד במגרש המשחקים של הסטודנטים – הפייסבוק"

קבוצת לימוד בפייסבוק – האם יכולה לשמש כתחליף למערכת ניהול למידה?

ממצאי מחקר : ניהול למידה מקוונות באמצעות פייסבוק


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya