שימוש בסילבוס לקסיקלי כאמצעי לשיפור רכישת אוצר מילים בשפה זרה


פיירברגר שרון
מנחה: סמדר דוניצה-שמידט
נכתב במסגרת התוכנית להוראת שפות זרות בהתמחות אנגלית, מכללת אורנים

תקציר

במהלך שני העשורים האחרונים, יותר ויותר חוקרים מבינים את החשיבות של רכישת אוצר מילים בשפה זרה. אוצר מילים הוא חיוני, הן לצרכים קומוניקטיביים והן לניבוי הצלחה בהבנת הנקרא. הרבה נכתב על שיטות שונות לרכישה והוראה של אוצר מילים בשפה זרה, במיוחד רכישת אוצר מילים בעקיפין, תוך התמקדות הלומד בפעילות אחרת (implicit vocabulary acquisition). אולם, לא נעשו מספיק מחקרים הבודקים את ההשפעות של הוראה ישירה ומכוונת של אוצר מילים  (explicit vocabulary teaching).

עבודה זו חוקרת את ההשפעות של סילבוס לקסיקלי על רכישת אוצר מילים בשפה זרה. הסילבוס הלקסיקלי נלמד בכיתה באופן ישיר ומכוון, והוא מותאם לשכבות הגיל השונות בבית הספר התיכון. הסילבוס הלקסיקלי מדגיש מילים, משמעויות שונות וצירופי מילים.
במחקר זה נעשתה השוואה בין שתי קבוצות לימוד בבית ספר תיכון. קבוצת הניסוי (N=96) נחשפה להוראה מכוונת של הסילבוס הלקסיקלי לאורך שישה חודשים. קבוצת הביקורת (N=43) למדה אוצר מילים באופן אקראי וספונטאני במשך אותה תקופה. שתי קבוצות המחקר כללו תלמידים מכיתה י' וי'א. בתחילת שנת הלימודים קיבלו שתי הקבוצות מבחן מקדים הבודק ידע באוצר מילים. המבחן כלל שני חלקים: חלק אחד הבודק אוצר מילים פסיבי, וחלק נוסף הבודק אוצר מילים אקטיבי. לאחר שישה חודשים אותו מבחן ניתן לשתי הקבוצות על מנת לבדוק אם היה שיפור ברכישת אוצר מילים.
 
 
מקור וקרדיט : כתב העת האקדמי של מכללת אורנים
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya