שימוש בלמידה מבוססת פרויקט ובלמידה מבוססת נושא כדי לעודד יצירתיות במדעים

Munakata, Mika; Vaidya, Ashwin. "Using Project- and Theme-Based Learning to Encourage Creativity in Science", Journal of College Science Teaching, Nov/Dec2015, Vol. 45 Issue 2, p48-53.

במאמר זה, המחברים מתארים פרויקט שפותח עבור קורס בפיזיקה ברמת מתחילים. מטרת הפרויקט הייתה לעודד את התהליך היצירתי במדעים, מאחר ומדע מוזכר לעתים רחוקות בדיונים לגבי יצירתיות.

המחברים ביקשו לערב סטודנטים בתהליך היצירתי על ידי הצבת אתגר קולקטיבי לכיתה. האתגר כלל עיצוב אמצעים ברי-קיימא שבעזרתם ניתן יהיה ליצור סרטים קצרים על נושא הקיימות.

במהלך הפרויקט, הסטודנטים התנסו בלמידה מבוססת פרויקט, בשאלות פתוחות, ובמחקר עצמאי. אולם, הפרויקט התפשט מעבר לכיתת הפיזיקה; הוא קישר בין פיזיקה לבין אמנויות ויזואליות, מוסיקה, תיאטרון, ואנגלית.

במאמר זה, המחברים מציגים את הפרויקט בפיזיקה ומספקים את ההקשר לפרויקט הכולל. הם מתארים את ההנעה עבור הפרויקט ואת היישום ותוצאות הפרויקט, מדווחים אודות ההשפעה על הסטודנטים, ומציעים דרכים שבהן ניתן לעודד יצירתיות בכל כיתות המדעים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידה מבוססת פרויקט וחוויה מוטיבציונית-רגשית מיטבית בקרב פרחי הוראה מקבוצות תרבותיות שונות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya