שימוש בטכנולוגיה ע"י מורים מתחילים במהלך ההוראה

מאת: J.M. Clausen
מקור:
Beginning teachers' technology use: first-year teacher development and the institutional context's affect on new teachers' instructional technology use with students, Journal of Research on Technology in Education, 39(3).
 
המאמר תורגם, סוכם ונערך ע"י ד"ר פנינה כץ, מכון מופ"ת
מבוא
חשיפה גדלה והולכת של מורים מתחילים לטכנולוגיה היא חלק מהכשרתם ומאפשרת למורים החדשים להתחיל את העבודה בהוראה כשהם בעלי יכולת לשלב טכנולוגיה באופן יעיל בהוראה בכיתה. אולם צריך לזכור ששנת ההוראה הראשונה מאופיינת בקשיים ולא תמיד בתי הספר בהם משתלבים המורים המתחילים תומכים ברפורמות להן הם נחשפו במהלך שנות ההכשרה. המחקר שלהלן בחן את ההתפתחות של שתי מורות מתחילות ואת הדרך בה בתי הספר שלהם השפיעו על השימוש בטכנולוגיה בהוראה. שתי שאלות המחקר היו:
1. כיצד ההתפתחות בשנת העבודה הראשונה השפיעה על השימוש שהמורות עשו בטכנולוגיה בהוראה?
2. כיצד השפיע על כך ההקשר המוסדי?
 
סקירת ספרות
מאז 1999שולב השימוש בטכנולוגיה בתוכניות הכשרה מתוך ציפייה שמורים חדשים יחוללו שינוי בהקשר זה. ההתפתחות המקצועית של מורה כוללת את התנסויותיו כתלמיד, את לימודיו במהלך שנות ההכשרה, את ההתנסות המעשית והשתלמויות במהלך שנת העבודה האשונה ולאחריה (Feiman-Nemser, 2001). השימוש בטכנולוגיה בהוראה לא נחקר דיו, ובפועל מורים מתחילים מביעים קושי בשילוב טכנולוגיה בתוכניות הלימודים (Becker,2001). המחקר שבחן שימוש בטכנולוגיה ע"י מורים מתחילים הראה שהאמונות והמעמד שלהם כחדשים גרמו להטלת פסק ביעילות של הטכנולוגיה בלמידה ולהרגשה שהדבר רק מוסיף קשיים בניהול הכיתה (Russell et al,2003).
גורמים הקשריים בבתי הספר משפיעים על המעבר של מורים מתחילים מסטאטוס של מתכשרים לסטטוס של מורים בכיתה (Grossman,1990). המחקר הקיים על שימוש בטכנולוגיה מדגיש נגישות, הכשרה ותמיכה הנחוצים לשילוב טכנולוגיה כגורמים מרכזיים בהיבט זה (Mou rsund & Bielefeldt,1999).
תנאים שזוהו כנחוצים כדי שמורים מתחילים ישתמשו בטכנולוגיות הם: חזון משותף, נגישות, מכשירי מורים מיומנים, התפתחות מקצועית, סיוע טכני, סטנדרטים של תוכן ומשאבים, הוראה ממוקדת-לומד, הערכה, תמיכה קהילתית ומדיניות תומכת סיוע.
 
השיטה
המחקר כולל שני חקרי מקרה. המקורות לנתונים היו ראיונות חצי-מובנים, תצפיות, רשימות שדה, מסמכים שונים וכלים טכנולוגיים. הראיונות שוכתבו ונותחו בניתוח תוכן. אוכלוסיית המחקר כללה שתי משתתפות, ובנוסף להן אנשים שהיה להם מידע על ההכשרה של שתיהן לשימוש בטכנולוגיה: שני חוקרים מתוכנית ההכשרה לשימוש בטכנולוגיה במכללה, מנהלים מבתי הספר, מורים חונכים, מורה אחראי על הוראת הטכנולוגיה בבית הספר, מורי חינוך מיוחד בבית הספר וסייעת.
 
ממצאים
המאמר מפרט את התהליך אותו עברו שתי המורות המתחילות כפי שתיארו בראיונות, וכפי שתיארו מרואיינים אחרים כנ"ל.
 
דיון
שתי הנחקרות התנסו באתגרים השונים בפניהם עומדים כל המורים המתחילים. המציאות של הכיתה הפתיעה את שתיהן. כפי שהראו מחקרים (Novak & Knowels,1991) משאבי הזמן והסטאטוס השפיעו על השימוש בטכנולוגיה בהוראה. ההתמקדות הייתה בניהול כיתה ובטיפול בבעיות התנהגות, בתכנון ובפיתוח של שיעורים יעילים ולא שקלו שילוב טכנולוגיה כחלק מתהליך התכנון וההוראה. הן גם חששו שהטכנולוגיה תגרום הפרעות משמעת ולא תהווה הזדמנות לקידום הלמידה. עם זאת הממצאים מראים שהשתיים שילבו טכנולוגיה בהוראה הודות לתמיכה לכך מבית הספר ומהמורים החונכים שלהן. כל אחת עבדה בקונטקסט שונה והסתייעה בהזדמנויות תומכות שונות אך ככלל הן השתמשו בטכנולוגיה בזכות התמיכה שקבלו.
לאור זאת יש מקום לשאול, למשל, אם המאמצים להכשיר מורים חדשים לשימוש בטכנולוגיה מביאים גם לפיתוח פרספקטיבות קונצפטואליות על שילוב טכנולוגיה בהוראה? או האם הקשר טכנולוגי עשיר בבית הספר יעזור בהרחבת השימוש בטכנולוגיה לאורך הקריירה המקצועית של המורה?
 לדעת החוקר ראוי להעמיק את המחקר בתוכניות הכשרה ולברר אם הן מטפלות בתחום זה.
 
ביבליוגרפיה
Becker, H. J. (2001). How are teachers using computers in instruction Electronic version), Paper Presented at the annual meeting of the aera, Seattle, WA.
Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103 (6).
Grossman, P. L.(1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education, NY, Teachers College Press.
Mou rsund, D., & Bielefeldt, T. (1999). Will new teachers be prepared to teach in a digital age? Santa Monica, CA: Milken exchange on educational technology.
Russell, M., et al, (2003). Examining teacher technology use: Implications for preservice and in- service teacher preparation, Journal of Teacher Education, 54(4).
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Becker, H. J. (2001). How are teachers using computers in instruction Electronic version), Paper Presented at the annual meeting of the aera, Seattle, WA.
Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103 (6).
Grossman, P. L.(1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education, NY, Teachers College Press.
Mou rsund, D., & Bielefeldt, T. (1999). Will new teachers be prepared to teach in a digital age? Santa Monica, CA: Milken exchange on educational technology.
Russell, M., et al, (2003). Examining teacher technology use: Implications for preservice and in- service teacher preparation, Journal of Teacher Education, 54(4).

המאמר נמצא במרכז המידע הבין מכללתי במכון מופ"ת

yyya