שימוש בטוויטר בהשכלה הגבוהה: התפיסה והערכת השימוש בטוויטר בעיני איש הסגל ובעיני הסטודנט

Jacquemin, Stephen J.; Smelser, Lisa K.; Bernot, Melody J. "Twitter in the Higher Education Classroom: A Student and Faculty Assessment of Use and Perception", Journal of College Science Teaching, Jul/Aug2014, Vol. 43 Issue 6, p22-27.

המטרה של מחקר זה הייתה להעריך את השימוש במדיה החברתית ואת התפיסה לגבי התועלתיות שבה להשכלה הגבוהה בקרב אנשי הסגל, ובקרב קבוצות של סטודנטים לתואר ראשון וסטודנטים לתואר שני.

כחקר מקרה, הטוויטר נכלל בקורס סמסטריאלי כדי להפיץ את המידע הרלוונטי בקורס וכדי לשמש ככלי לדיון.

סה"כ, הסטודנטים השתמשו במדיה החברתית לעתים קרובות יותר בהשוואה לאנשי הסגל.

בנוסף, הסטודנטים זיהו מהר יותר את ההיבטים החיוביים של הכללת המדיה החברתית בקורסים בהשוואה לאנשי הסגל.

המחברים הראו שניתן לשלב את הטוויטר בכיתה כדי להרחיב את התוכן. אולם, הטוויטר נתפס ככלי סגור מדי לצורך אינטראקציה בדיון פורמלי.

המחברים מציעים כי אף על פי שהטוויטר מספק מרכז לחיבור הנושאים של הקורס עם פעילויות וחדשות עכשוויות, יש למתן את השימוש בו לצורך מתן משוב ודיון פעיל.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya