שימוש בחקר-רשת ללמד מדע

Phillips, Marianne C.; Phillips, Teresa M. Use WebQuests to Teach Science. New Teacher Advocate, Winter 2014, Vol.22 Issue 2, p18-19.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

ברני דודג' (Dodge, 1995), הנחשב לאבי החקר-רשת (WebQuests), הגדיר חקר-רשת כפעילות המבוססת על חקר, המשתמשת באינטרנט כמקור המידע העיקרי שלה. התוכן מצריך את התלמידים להשתמש בכישורים גבוהים יותר של חשיבה ומיומנויות מחקר. על ידי עירוב חקר-רשת במדעים, התלמידים לומדים את התוכן וכמו כן מעורבים בתהליכים הקשורים ומכילים, עשיית מדע. שיטת חקר זאת של הוראה ולמידה הינה ממוקדת תלמיד.

איך נוצר חקר-רשת?

ראשית, היכנס למסמך "הדור הבא של סטנדרטים מדעיים" (NGSS Lead States, 2013) וקבל החלטה לגבי מה תרצה שהתלמידים ילמדו. חשוב על תחומי עניין, ידע קודם ורמת הקריאה של התלמידים. התחל עם תכנון תכנית השעור שלך שיכלול דף מורה.

דף מורה צריך לכלול את הפרטים הבאים:

1. הצהרת פתיחה של מטרת החקר-רשת

2. תיאור הלומדים: רמת הציונים, ידע מוקדם נדרש, התאמות שיענו על צרכים של לומדים מגוונים

3. כתובת מפורטת

4. מטרות ויעדי למידה לתהליכים והתוכן המדעיים

5. רקע מדעי למורה עם קישור לידע מדעי מפורט, על האינטרנט

6. המלצות איך חקר-רשת צריך להיות מאורגן ומנוהל:

א) האם תלמידים יעבדו באופן יחידני או קבוצתי?

ב) כמה זמן יוקצב להשלמות?

ג) איזה כיוונים נדרשים על ידי המורה לזירוז ה"מסע" של התלמידים?

ד) תכנית גיבוי: איך אפשר לעשות חקר-רשת כאשר מחשבים אינם זמינים

7. חומרים ומקורות הנדרשים להשלמת חקר-רשת

8. שיטות הערכה של עבודת התלמידים

9. טענות סיכום אודות חשיבות חקר-הרשת שיענו על מטרות התלמידים

לאחר השלמת וסיום כתיבת דף המורה, אתה מוכן לפתח את דפי התלמידים. חלק זה מורכב מחמישה חלקים שהוצעו במקור על ידי דודג' (Dodge, 1995):

1. מבוא: ערב תלמידים בצורה יצירתית בחיפוש. הבא תרחיש או תעלומה המייצגים בעיה או שאלה אמיתית לתלמידים על מנת שיפתרו אותה.

2. מטלה או משימה: הצגת סכום קצר של המשימות שהתלמידים ישלימו במסע שלהם לפתרון הבעיה או מתן תשובה על השאלה.

3. תהליך: צרף את הפעילויות שהתלמידים ישלימו. כל פעילות תכלול את התיאורים, הכיוונים והקישור לאינטרנט, קישור למקורות אותנטיים להקל על החיפוש.

4. הערכה: דאג לפעילות הערכה מסכמת. מתחת לפעילות זאת צור משבצת להערכת ביצוע של כל פעילויות חקר-הרשת.

5. מסקנות: הבא לסגירה של מסע חקר-הרשת. הבט לאחור על המטלות שלך וברך את התלמידים על העבודה הטובה שעשו.

מדוע אתה רוצה להשתמש בחקר-רשת?

להתחלת פעילות חקר, חשוב מאד למורה, להביא ולערב את התלמידים בשאילת שאלות, לא רק שאלות שהתשובה עליהן היא, כן או לא, אלא שאלות הדורשות מהתלמיד חשיבה על תשובות אלטרנטיביות, להפעיל שיקול דעת ולשפוט אותן. כששאלות אלה נשאלות, התלמידים מעורבים תוך שימוש ברמות חשיבה גבוהות יותר ובמיומנויות של אנליזה, סינתזה והערכה.

לדוגמא:

בחקר-רשת "חיים בחלל: המושבה החדשה" (Phillips, 2013), התלמידים מתבקשים ליצור את רשימת הצרכים של דברים חיים ולקבוע האם אפשריים חיים מחוץ לכדור הארץ. התלמידים מתייחסים לאפשרות של קניית נדל"ן במקומות אחרים בחלל, דוגמת הירח, כפי שפורסם על ידי עתונים בעולם. במשך חקירה זאת, התלמידים נחשפים לחומר אותנטי של סוכנות החלל האמריקנית, לתנאים השוררים בכוכבים אחרים ומה שצריך לעשות כדי שיהיו מתאימים לחיי בני אדם. במהלך החקירה התלמידים משתמשים במיומנויות תהליך חקר מדעי כגון, עריכת תצפיות, העלאת שאלות, איסוף נתונים, תכנון חקירות, הרכבת פתרונות ותכנון פתרונות (NGSS Lead States, 2013).

אוכלוסיות התלמידים הופכות להיות מגוונת מאוד מבחינת מעמד סוציואקונומי, תרבותי, אתני ומבחינת רקע השפה. תכנון מושכל של חקר-רשת יכול לתת מענה טוב לבעיות הנ"ל.

חקר-רשת היא פלטפורמה נהדרת לעניין ולערב תלמידים בחקר. היא מציגה לתלמידים מטלה המעניקה מוטיבציה תוך שהיא מספקת להם גישות שונות לפתרון. חקר-רשת מחזקת את שיתוף הפעולה בקבוצות, שיתוף בין עמיתים, פיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית ומספקת התנסויות למידה תוך שימוש במטלות אותנטיות הכוללות מקורות אינטרנט.

ביבליוגרפיה

Dodge, B. (1995). Some thoughts about WebQuests [web content].

NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: For states, by states. Washington, DC: The National Academic Press.

Phillips, T. (2013). Life in space: The new settlement.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Dodge, B. (1995). Some thoughts about WebQuests [web content].
NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: For states, by states. Washington, DC: The National Academic Press.
Phillips, T. (2013). Life in space: The new settlement.

yyya